zalozenie-spolki-s24

Tekst jednolity umowy spółki do KRS

Aktualizacja danych spółki zawsze przysparza przedsiębiorcom problemów, gdyż zadanie to wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Niektóre ze zmian wymagają zmiany umowy i dokonania ich w formie aktu notarialnego, innych natomiast można podejmując zwykła uchwałę. Tekst jednolity umowy do KRS kiedy należy go złożyć? Jakie dane o spółce znajdują się w Krajowym Rejestrze Sadowym? Składając wniosek […]

S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału

Jak złożyć oświadczenie o wniesieniu kapitału w systemie S24? Jednym z obligatoryjnych elementów powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem systemu S24 należy pokryć kapitał wyłącznie w postaci wkładów pienieżnych (brak możliwości wniesienia do spółki wkładów w formie aportu). S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału […]

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza – czy możliwe jest dokonanie zmian w zapisach umowy spółki zawartej w systemie S24 poprzez przeprowadzenie procedury u notariusza? Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że zmiana umowy spółki jest możliwa. Istnieje możliwość uchylenia istniejącego tekstu umowy oraz opracowania i uchwalenia nowych zapisów. W sytuacji, gdy konieczna jest zmiana zapisów umowy […]

Rejestracja spółki s24 załączniki

Rejestracja spółki w S24 przebiega dosyć intuicyjnie. System prowadzi przez kolejne etapy procedury. Po założeniu konta przedsiębiorca wypełnia formularz niezbędny do wygenerowania umowy spółki na bazie gotowego wzorca, następnie formularz pozwalający utworzenie wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców. Przygotowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać. Niestety to nie koniec formalności, jakie należy […]

Pełnomocnictwo w s24 do rejestracji spółki

Przed wejściem firmy na rynek przedsiębiorcy mają wiele spraw do załatwienia. Z tego powodu często procedurę rejestracji spółki chcą przeprowadzić za pośrednictwem pełnomocnika, który dopełni niezbędnych formalności w ich imieniu. Jak ustanowić pełnomocnictwo w S24 do rejestracji spółki? Pełnomocnictwo w s24 do rejestracji spółki – kto może być pełnomocnikiem? W przypadku przeprowadzenia procedury rejestracji spółki […]

S24 wezwanie do uzupełnienia braków

Otrzymałeś wezwanie do uzupełnienia braków w złożonym wniosku w KRS? Nie wiesz jak prawidłowo uzupełnić wniosek? Czy można dokonać edycji wniosku po otrzymanym zwrocie? Na początku warto zaznaczyć, że po otrzymaniu zwrotu wniosku w S24 nie ma możliwości dokonania edycji wniosku, korekty oraz naprawy. Zakładając spółkę w S24 wszystkie wnioski są składane z pośrednictwem tego […]

Konsekwencje błędnego złożenia wniosku o rejestrację spółki

Wielu przyszłych właścicieli spółek w celu ograniczenia kosztów decyduje się na samodzielne przeprowadzenie procedury rejestracji spółki. Warto zaznaczyć, że błędy we wnioskach oraz dokumentach skutkują wydłużeniem procesu rejestracyjnego podmiotu, który z pomocą specjalistów mógłby trwać znacznie krócej. Najczęściej występujące błędy podczas składania wniosku o rejestrację spółki: nieprawidłowe wypełnienie wniosku błędny wzór wniosku wysłany do KRS […]

Uchwała o likwidacji spółki z o.o.

W czasie trwającej pandemii wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na likwidację podmiotu. Jak dopełnić formalności? Dlaczego uchwała o likwidacji spółki z o.o. jest tak istotnym etapem procedury likwidacyjnej? Postępowanie likwidacyjne ma na celu rozwiązanie spółki oraz wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Prawidłowo przeprowadzona procedura likwidacyjna chroni interesy wierzycieli oraz wspólników poprzez: zakończenie […]

Szybka aktualizacja danych w KRS

Wielu przedsiębiorców odwleka obowiązek aktualizacji danych spółki na ostatnią chwilę. Warto zwrócić uwagę, że podejmowanie tego rodzaju działań może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS od momentu wystąpienia zmiany. Często przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku w terminie potrzebują […]

Wgrywanie dokumentów zewnętrznych w s24

Niestety w systemie s24 nie znajdziemy wszystkich wzorów dokumentów, które są potrzebne do założenia spółki przez internet. Część z dokumentów, takich jak chociażby oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem lub lista adresów do doręczeń, musi zostać opracowana poza systemem i dołączona do wniosku o wpis. Przygotowanie dokumentów zaleca się zlecić doradcy, który pomoże je przygotować i […]

Przewiń na górę