Menu Zamknij

Rejestracja spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

Jest to system pozwalający na gromadzenie oraz na swobodne przetwarzanie i udostępnianie danych o beneficjentach rzeczywistych. Został uruchomiony w październiku 2019 i od tego czasu zgłoszenie do niego może być traktowane jako obowiązkowy element rejestracji podmiotu gospodarczego.

Beneficjentem rzeczywistym jest:

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2020 r., poz. 971), beneficjentem rzeczywistym jest osoba, która sprawuje pośrednią lub bezpośrednią kontrolę nad danym podmiotem gospodarczym.

Bardziej szczegółowa definicja wskazuje, że beneficjentem jest:

 • osoba fizyczna będąca akcjonariuszem lub udziałowcem posiadającym więcej niż 25% liczby wszystkich udziałów / akcji,
 • osoba fizyczna posiadająca więcej niż 25% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę nad osobą prawną, posiadająca więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub dysponująca więcej niż 25%ogólnej liczby głosów,
 • osoba fizyczna sprawująca kontrolę dzięki posiadaniu odpowiednich uprawnień,
 • osoba fizyczna obejmująca wyższe stanowisko kierownicze.

Zebranie informacji o beneficjentach na potrzeby rejestru musi zostać wykonane z dużą starannością. Do ich ustalenia przyda się umowa czy statut oraz dane podmiotu zamieszczone w rejestrze KRS.

Zgłoszenie spółki do CRBR

Rejestracja spółki do CRBR i zgłoszenie informacji o beneficjentach to obowiązek wielu podmiotów. Na wywiązanie się z niego, zgodnie z przepisami ustawy, firmy mają tylko 7 dni od momentu wpisania spółki do rejestru KRS.

Obowiązek zgłoszenia do CEBE mają:

 • wszystkie spółki podlegające wpisowi do KRS,
 • spółdzielnie
 • stowarzyszenia,
 • fundacje
 • spółki europejskie
 • europejskie zgrupowania interesów gospodarczych.

Jak zgłosić spółkę do rejestru beneficjentów rzeczywistych CRBR:

Zgłoszenie informacji o beneficjentach rzeczywistych danego podmiotu można wykonać w kilku krokach.

Zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dokonujemy:

 • otwierając zgłoszenie,
 • wypełniając elektroniczny formularz,
 • zapisując przygotowany dokument potrzebny do rejestracji,
 • podpisują wygenerowane pismo kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • przesyłając dane do rejestru CRBR.

Jakie dane trzeba podać na wniosku do rejestru beneficjentów rzeczywistych:

 • w części “A” wniosku podajemy dane podmiotu, którego dotyczy obowiązek zgłoszenia informacji do rejestru CRBR – nazwa, adres, numer KRS,
 • w części “B” wniosku należy wpisać dane beneficjentów rzeczywistych z informacją czy są to dane osoby fizycznej pełniącej rolę beneficjenta czy reprezentanta.

 

Brak zgłoszenia podmiotu do rejestru beneficjentów rzeczywistych:

Niezgłoszenie informacji do CRBR czyli brak zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych niesie za sobą przykre konsekwencje dla podmiotu, są nimi między innymi,

 • brak możliwości założenia konta bankowego lub wzięcia kredytu (bank weryfikuje czy wywiązano się z obowiązku rejestracji beneficjentów rzeczywistych),
 • wysokie kary finansowe nakładane w ramach grzywny.

 

Obowiązek zgłaszania informacji do rejestru beneficjentów rzeczywistych można przekazać doradcy, który posiadając uprawnienia i wiedzę jest w stanie szybko dokonać zgłoszenia do CBRB prowadzonego przez nas podmiotu.

Rejestracja spółki w S24

Oferujemy kompleksową pomoc w przeprowadzeniu procedury rejestracji spółki w S24. W imieniu klienta dopełniamy niezbędnych formalności rejestracyjnych mających na celu uzyskanie wpisu.

Więcej informacji

Rejestracja spółki PRS

Zajmujemy się również przeprowadzeniem procedury rejestracji spółki w PRS. Sporządzamy umowę w formie aktu notarialnego i składamy w systemie PRS.

Więcej informacji

Dodatkowe usługi

Oferujemy również szereg usług dodatkowych dla właścicieli firm. Zajmujemy się m.in. prowadzeniem księgowości, aktualizacją w KRS, likwidacją spółek, sprzedażą e-podpisów a także usługami e-biura.

Więcej informacji

KONTAKT

Skontaktuj się już teraz, aby poznać szczegóły oferty. Chętnie odpowiemy na pytania dotyczące współpracy oraz przedstawimy informacje na temat świadczonych usług. ZAPRASZAMY

Więcej informacji

Polecamy:

Tekst jednolity umowy spółki do KRS

Likwidacja spółki w s24

S24 - rejestracja spółki