Menu Zamknij

S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału

Jak złożyć oświadczenie o wniesieniu kapitału w systemie S24?

Jednym z obligatoryjnych elementów powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem systemu S24 należy pokryć kapitał wyłącznie w postaci wkładów pienieżnych (brak możliwości wniesienia do spółki wkładów w formie aportu).

S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału stanowi potwierdzenie dla sądu rejestrowego, że ten obowiązek został spełniony.

S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału krok po kroku:

  1. Wygenerowanie oświadczenia w S24 / zakładka “Dokumenty” / Nowy dokument / Oświadczenie o wniesieniu kapitału
  2. Dokonanie niezbędnych podpisów – profil zaufany lub kwalifikowany podpis elektroniczny (podpisu dokonują wszyscy członkowie zarządu spółki)
  3. Wysłanie oświadczenia do sądu rejestrowego

Warto tutaj zaznaczyć, że w tym przypadku nie można skorzystać z pomocy pełnomocnika w celu dopełnienia formalności.

Uwaga!

Nie powinno się składać oświadczenia o pokryciu kapitału zakładowego, jeżeli ten obowiązek nie został dopełniony! Przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

 

S24 - rejestracja spółki