zalozenie-spolki-s24

Likwidacja spółki w s24

Przeprowadzenie likwidacji spółki przez system S24 jest dopuszczalny przez prawo już od kilku lat. Jest to jednak opcja dostępna tylko dla tych podmiotów, które przez ten system zostały zarejestrowane, i których dane nigdy nie były aktualizowane w formie aktu notarialnego. Likwidacja spółki w s24 krok po kroku: 1. Powzięcie uchwały, wybór likwidatorów Uchwała wspólników o […]

Uchwała o likwidacji spółki z o.o.

W czasie trwającej pandemii wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na likwidację podmiotu. Jak dopełnić formalności? Dlaczego uchwała o likwidacji spółki z o.o. jest tak istotnym etapem procedury likwidacyjnej? Postępowanie likwidacyjne ma na celu rozwiązanie spółki oraz wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Prawidłowo przeprowadzona procedura likwidacyjna chroni interesy wierzycieli oraz wspólników poprzez: zakończenie […]

Pomoc w przeprowadzeniu likwidacji firmy

W niektórych przypadkach podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogą podjąć decyzję o likwidacji przedsiębiorstwa. Powodem może być zrealizowanie projektu lub celu, dla którego założona została firma lub zważywszy na sytuację panująca na danym rynku. Czy pomoc w przeprowadzeniu likwidacji firmy jest niezbędna? Proces likwidacji biznesu należy do mocno sformalizowanego zjawiska, które musi zostać przeprowadzone w dokładnie […]

Kto ma możliwość zawieszenia działalności?

Przedsiębiorcy prowadzący własne spółki prawa handlowego, które zostały wpisane do KRS oraz którzy nie zatrudniają żadnych pracowników, mają możliwość zawieszenia własnej działalności gospodarczej. Opcja ta przysługuje również przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników na: – urlopie macierzyńskim, – warunkach urlopu macierzyńskiego, – urlopie wychowawczym, – urlopie macierzyńskim. Następnie w sytuacji zakończenia korzystania z owych urlopów, pracownicy mają […]

Przewiń na górę