Menu Zamknij

Uchwała o likwidacji spółki z o.o.

W czasie trwającej pandemii wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na likwidację podmiotu. Jak dopełnić formalności? Dlaczego uchwała o likwidacji spółki z o.o. jest tak istotnym etapem procedury likwidacyjnej?

Postępowanie likwidacyjne ma na celu rozwiązanie spółki oraz wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Prawidłowo przeprowadzona procedura likwidacyjna chroni interesy wierzycieli oraz wspólników poprzez:

  • zakończenie bieżących spraw spółki
  • ściągnięcie wierzytelności
  • wypełnienie zobowiązań
  • upłynnienie majątku spółki

Otwarcie likwidacji następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia o rozwiązaniu spółki przez sąd, podjęcia przez wspólników uchwały o rozwiązaniu spółki lub zaistnienia innej przyczyny jej rozwiązania.

Proces likwidacji spółki jest długotrwałym procesem. Warto zwrócić uwagę, że podejmując decyzję o likwidacji podmiotu najbezpieczniej jest skorzystać z pomocy doświadczonej kadry specjalistów, którzy pomogą dopełnić niezbędnych formalności.

 

Pomoc w przeprowadzeniu likwidacji firmy

S24 - rejestracja spółki