Menu Zamknij

Tekst jednolity umowy spółki do KRS

Aktualizacja danych spółki zawsze przysparza przedsiębiorcom problemów, gdyż zadanie to wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Niektóre ze zmian wymagają zmiany umowy i dokonania ich w formie aktu notarialnego, innych natomiast można podejmując zwykła uchwałę. Tekst jednolity umowy do KRS kiedy należy go złożyć?

Jakie dane o spółce znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Składając wniosek rejestracyjny spółki do KRS obowiązkowo tworzy się lub załącza również umowę spółki, po zawarciu której z określonym dniem powstaje spółka – nowy podmiot prawny gotowy do działania.

Dane spółki zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym to m.in.:

 • nazwa/firma spółki,
 • adres i siedziba spółki,
 • przedmiot działalności (kody pkd),
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czas trwania firmy,
 • dane wspólników,
 • dane członków zarządu,
 • adres do doręczeń spółki,
 • adres do doręczeń wspólników i członków zarządu,
 • ilość, liczbę i wartość udziałów poszczególnych wspólników,
 • informacje o sposobie reprezentacji,
 • informacje o ewentualny prokurencie.

Tekst jednolity umowy spółki – ustawa prawna

Zgodnie z artykułem 9 ustęp 4 ustawy o KRS do wniosku zmiany umowy spółki składanego do Krajowego Rejestru Sądowego wymagane jest dołączenie tekstu jednolitego umowy spółki.

Jaką formę musi posiadać tekst jednolity umowy spółki KRS?

Przepisy ustawy nie wymagają, aby jednolity tekst umowy musiał posiadać taką samą formę prawną co umowa spółki, zatem formę notarialną. Tekst jednolity umowy spółki może zostać sporządzony w zwykłej pisemnej formie. Musi on zostać podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji – zazwyczaj któryś z członków zarządu lub upoważniony prokurent.

Co zawiera tekst jednolity spółki KRS?

Tekst jednolity umowy spółki uwzględnia wszystkie zmiany jakie zostały wprowadzone w umowie spółki. Tworzony on jest na podstawie umowy spółki i aktu notarialnego uchwały Zgromadzenia Wspólników.

Brak tekstu jednolitego umowy spółki

W sytuacji, gdy spółka składając swój wniosek aktualizacyjny ze zmianami do sądu nie złożyła, jako załącznik tekstu jednolitego umowy spółki najprawdopodobniej sąd wezwie ją do uzupełnienia braków. Zarząd będzie miał zatem określony czas na sporządzenie, podpisanie i złożenie tekstu jednolitego do Krajowego Rejestru Sądowego. Proces zmiany danych w KRS zostanie wydłużony.

Błędy w tekście jednolitym spółki

Bardzo ważne jest tworząc tekst jednolity umowy spółki, aby był on pełnym odwzorowaniem umowy spółki zawierającym wyłącznie zmiany z uchwały wspólników.  Pisząc tekst jednolity umowy spółki do KRS nie można samodzielnie dokonywać żadnych poprawek o charakterze technicznym jak również merytorycznym czy redakcyjnym. Jeśli zarząd zauważy, iż została dokonania jakaś zmiana w umowie spółki, której nie zawiera uchwała wówczas zobowiązany jest do powtórzenia procedury uchwalenia zmian.

Tekst jednolity spółki do sądu – pomoc w sporządzeniu dokumentu

Nasze biuro oprócz pomocy w rejestracji spółki świadczy także usługi aktualizacji danych spółek oraz zajmuje się pisaniem tekstu jednolitego umowy spółki do KRS. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i poznania pełnej oferty.


Przeczytaj także:

Rejestracja spółki z o.o.

Aktualizacja danych w KRS

Kwalifikowany podpis elektroniczny

S24 - rejestracja spółki