zalozenie-spolki-s24

System do rejestracji spółek S24

System do rejestracji spółek S24 na czym polega? System S24 to elektroniczny system rejestracji spółek, który został stworzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości w celu usprawnienia i skrócenia procesu rejestracji spółek. Jest to narzędzie dostępne dla osób, które chcą otworzyć własny biznes. System S24 umożliwia założenie m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej, spółki jawnej, partnerskiej […]

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej – co trzeba wiedzieć?

Jeśli chcesz założyć własną działalność gospodarczą, jednym z pierwszych kroków, które musisz podjąć, jest jej rejestracja. W Polsce istnieją dwa sposoby na zarejestrowanie działalności gospodarczej: w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w urzędzie miasta lub gminy. W tym artykule skupimy się na rejestracji w CEIDG. Rejestracja w Centralnej Ewidencji i Informacji […]

Czym jest ewidencja księgowa?

Zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, każde przedsiębiorstwo, które prowadzi własną działalność gospodarczą, jest zobowiązane do tego, aby prowadzić ewidencję. Już na samym początku każdy podmiot ma możliwość dokonania wyboru odnośnie tego, w którym wariancie będzie prowadzona firmowa rachunkowość. Ważne jednak jest to, aby było to zgodne z polskim prawem, czyli Ustawą o rachunkowości. […]

Aktualizacja wspólników spółki

Jeśli przyjrzymy się spółkom handlowym, składy ich wspólników mogą ulegać zmianom w każdej chwili. Jednak należy pamiętać o tym, że każdorazowa zmiana ich składu musi zostać zaktualizowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wiadomo wszelkie informacje, które są zawarte w KRS muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli nastąpi sytuacja, że informacje w rejestrze […]

Rejestracja spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Jest to system pozwalający na gromadzenie oraz na swobodne przetwarzanie i udostępnianie danych o beneficjentach rzeczywistych. Został uruchomiony w październiku 2019 i od tego czasu zgłoszenie do niego może być traktowane jako obowiązkowy element rejestracji podmiotu gospodarczego. Beneficjentem rzeczywistym jest: Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia […]

Zakładanie rachunku bankowego spółki z o.o.

Zakładanie rachunku bankowego spółki z o.o. – konto firmowe Zakładanie rachunku bankowego spółki z o.o. – w jaki sposób założyć konto bankowe spółce? Gdzie później zgłosić rachunek bankowy? Podstawowym elementem rejestracji spółki jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto jednak pamiętać, że po uzyskaniu numeru KRS należy dopełnić pozostałych formalności: zakładanie rachunku bankowego dla […]

Tekst jednolity umowy spółki do KRS

Aktualizacja danych spółki zawsze przysparza przedsiębiorcom problemów, gdyż zadanie to wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Niektóre ze zmian wymagają zmiany umowy i dokonania ich w formie aktu notarialnego, innych natomiast można podejmując zwykła uchwałę. Tekst jednolity umowy do KRS kiedy należy go złożyć? Jakie dane o spółce znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym? Składając wniosek […]

Zgłoszenie do ZUS – kody ubezpieczeniowe

Przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek są zobowiązani do dokonania zgłoszenia ZUS. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy lub współpracy (od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług). W sytuacji, gdy termin wypada w sobotę lub w święto to ostatni dzień terminu przypadka na pierwszy pracujący dzień. […]

Obniżenie kapitału zakładowego S24

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć aby obniżyć kapitał zakładowy w S24 jest powzięcie uchwały wspólników. Nie jest to konieczne jeśli obniżenie następuje poprzez umorzenie udziałów w wyniku zdarzenia przewidzianego w umowie spółki. Jeśli do obniżenia konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki, można dokonać tego na wzorcu udostępnianym w S24 (chyba, że spółka posiada umowę […]

S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału

Jak złożyć oświadczenie o wniesieniu kapitału w systemie S24? Jednym z obligatoryjnych elementów powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest wniesienie wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. W przypadku rejestracji spółki za pośrednictwem systemu S24 należy pokryć kapitał wyłącznie w postaci wkładów pienieżnych (brak możliwości wniesienia do spółki wkładów w formie aportu). S24 oświadczenie o wniesieniu kapitału […]

Przewiń na górę