Menu Zamknij

Rejestracja spółki s24 załączniki

Rejestracja spółki w S24 przebiega dosyć intuicyjnie. System prowadzi przez kolejne etapy procedury. Po założeniu konta przedsiębiorca wypełnia formularz niezbędny do wygenerowania umowy spółki na bazie gotowego wzorca, następnie formularz pozwalający utworzenie wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców. Przygotowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać.

Niestety to nie koniec formalności, jakie należy dopełnić w celu założenia spółki. Konieczne jest również sporządzenie i załączenie kilku dodatkowych, ale jednocześnie obowiązkowych dokumentów.

Są to załączniki, których wzorów nie znajdziemy w systemie. Należy więc przygotować je samodzielnie, poza S24.

Jakie załączniki do wniosku o wpis w S24:

– lista wspólników,
– oświadczenie o wniesieniu wkładów na pokrycie kapitału,
– oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem (w rozumieniu Ustawy nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców)
– lista osób uprawnionych do reprezentowania wraz z adresami do doręczeń.
– oświadczenie zawierające wyrażenie zgody osoby powołanej do reprezentowania spółki,
– lista osób uprawnionych do powołania zarządu wraz z adresami do doręczeń,
– oświadczenie członków zarządu o adresach do doręczeń,

Zaleca się sporządzenie dokumentów w formie PDF aby nie było problemu z ich odczytaniem przez system. Wgrane załączniki, podobnie jak umowę i wniosek o wpis, należy opatrzyć e-podpisem.

S24 - rejestracja spółki