Menu Zamknij

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza – czy możliwe jest dokonanie zmian w zapisach umowy spółki zawartej w systemie S24 poprzez przeprowadzenie procedury u notariusza?

Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że zmiana umowy spółki jest możliwa. Istnieje możliwość uchylenia istniejącego tekstu umowy oraz opracowania i uchwalenia nowych zapisów. W sytuacji, gdy konieczna jest zmiana zapisów umowy spółki z pomocą notariusza wymaga się podjęcia uchwały wspólników, którą później należy umieścić w protokole sporządzonym przez notariusza oraz dołączyć do wpisu KRS.

Uwaga!

Spółka założona w S24 dokonując zmian z pomocą notariusza, traci możliwość aktualizowania danych w KRS przez system S24.

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza – formalności:

  • zgłoszenie zmiany w umowie do KRS
  • aktualizacja danych w KRS
  • dołączenie do wniosku dotyczącego zmiany umowy spółki tekstu jednolitego z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

 

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza jest możliwa, ale po jej dokonaniu powstają ograniczenia w zakresie wprowadzania zmian w S24.

S24 - rejestracja spółki