zalozenie-spolki-s24

Praca wspólnika wkładem do kapitału

Często pojawia się pytanie czy praca wspólnika może stanowić wkład na poczet kapitału w spółce? Zgodnie z  przepisami kodeksu spółek handlowych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością takie rozwiązanie jest niemożliwe, gdyż „przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług”. W przypadku prostej Spółki Akcyjnej, która […]

Wolny zawód – prowadzenie działalności

Spółka partnerska zakładana jest przez osoby, które chcą wykonywać wolny zawód. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (mówi o tym art.87 § 1 K.s.h.) Jakie wyróżniamy wolne zawody? ▶▶▶ księgowy,biegły rewident, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, architekt, inżynier […]

Wypłata zysku ze spółki w trakcie roku obrotowego

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o tym, że wypłata zysku jest możliwa dopiero po zakończeniu roku obrotowego oraz podjęciu uchwały o wypłacie zysku w formie dywidendy. Istotnie należy zwrócić uwagę, że wspólnik wykonujący pracę na rzecz spółki ma prawo do uzyskania wynagrodzenia na zasadach rynkowych. Czy będąc udziałowcem wyłącznie kapitałowym muszę czekać na […]

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. stanowią alternatywne rozwiązanie na ominięcie składki zdrowotnej nakładanej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wprowadzeniem założeń Nowego Ładu. Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. mogą okazać się korzystne dla osób, które: umieszczą odpowiednie zapisy w umowie spółki o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych oraz […]

PKD FIRMY I JEJ DZIAŁALNOŚĆ – czy muszą być zgodne?

Decydując się na założenie własnej działalności musimy pamiętać o kilku istotnych etapach, po których przejściu możemy prowadzić biznes w Polsce. Jednym z nich jest wybór odpowiednich kodów PKD, czyli kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody, o których mowa w dzisiejszym artykule pozwalają uporządkować istniejące w Polsce działalności. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru kodu lub […]

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najlepszą alternatywa na prowadzenie działalności gospodarczej. W spółce z o.o. wyróżnia się organy obligatoryjne (obowiązkowe): zarząd, zgromadzenie wspólników oraz organy fakultatywne (nieobowiązkowe) rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zarząd jest najważniejszym organem spółki,  podejmuje w jej imieniu wszystkie czynności i działania. Członkowie zarządu reprezentują spółkę i podpisują w jej imieniu […]

Szybka aktualizacja danych w KRS

Wielu przedsiębiorców odwleka obowiązek aktualizacji danych spółki na ostatnią chwilę. Warto zwrócić uwagę, że podejmowanie tego rodzaju działań może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS od momentu wystąpienia zmiany. Często przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku w terminie potrzebują […]

Dywidenda w spółce

Dywidendą nazywamy część zysku netto spółki kapitałowej, która uchwałą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki zostaje wypłacona wspólnikom lub akcjonariuszom. Prawo do otrzymania dywidendy przysługuje akcjonariuszom bądź wspólnikom na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. Szczegółowe zasady, regulacje czy ograniczenia co do wypłaty dywidendy mogą zostać uregulowany w umowie spółki. Uchwała dotycząca dywidendy w spółce musi […]

Charakterystyczne cechy spółki komandytowej

Chociaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną wybieraną przez przedsiębiorców, nadal wiele osób decyduje się na założenie firmy w postaci spółki komandytowej. Dlaczego? Czy warto wybrać spółkę komandytową jako podstawę prowadzonej działalności? Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Oznacza to, że osobiste relacje między wspólnikami mają znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotu na […]

Odpowiedzialność właściciela JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popularną formą prawną wśród osób, które prowadzą swój biznes. Czynnikiem wpływającym na wybór JDG jest z pewnością szybkie przeprowadzenie procedury rejestracji przy minimalnych nakładach finansowych. Rejestracja jednoosobowej działalności może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem platformy CEiDG online. Czy odpowiedzialność właściciela JDG rozciąga się na jego prywatny majątek? Kto ponosi odpowiedzialność za […]

Przewiń na górę