Menu Zamknij

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. stanowią alternatywne rozwiązanie na ominięcie składki zdrowotnej nakładanej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wprowadzeniem założeń Nowego Ładu.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. mogą okazać się korzystne dla osób, które:

  • umieszczą odpowiednie zapisy w umowie spółki o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych oraz określą dokładny rodzaj i zakres świadczeń
  • będą faktycznie wykonywać zapisane w umowie spółki niepieniężne świadczenia
  • zwrócą uwagę, aby zakres świadczeń nie pokrywał się z zakresem ewentualnych prac wynikających z obejmowania przez wspólnika również funkcji w zarządzie
  • będą pamiętać, aby wynagrodzenia za powyższe świadczenia nie spowodowały podwyższenia realnych cen rynkowych

Przykłady powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki z o.o.:

  • usługi szkoleniowe, doradcze, konsultacyjne
  • prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • wystawianie faktur
  • wykonywanie tłumaczeń
  • usługi prawne

Stosując art. 176 KSH należy pamiętać, że wynagrodzenie wspólnika objęte jest opodatkowaniem dochodów z innych źródeł na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – spółka z o.o. nie jest płatnikiem podatku dochodowego od tej formy wynagrodzenia.

Warto również zaznaczyć, że wynagrodzenie wypłacane wspólnikom z tytułu powtarzających się świadczeń niepieniężnych nie stanowi podstawy do naliczania składek na ubezpieczenie społeczne, czy też ubezpieczenie zdrowotne.

S24 - rejestracja spółki