Menu Zamknij

S24 adresy do doręczeń

Strona główna

Od niedawna przedsiębiorcy zobowiązani są do podania w Krajowym Rejestrze Sądowym adresów do doręczeń. Nowy obowiązek ma na celu usprawnić kontakt między przedsiębiorcą a sądem rejestrowym.

S24 adresy do doręczeń – kogo dotyczy obowiązek?

  • reprezentantów spółki
  • likwidatorów
  • prokurentów

S24 adresy do doręczeń – oświadczenie o adresach powinno zostać złożone wraz z wnioskiem o wpis do KRS.

Istotne jest również dopełnienie obowiązku aktualizacji danych spółki w przypadku zmiany adresów.

Przedsiębiorcy powinni pamiętać o tej kwestii, gdyż pisma procesowe lub orzeczenia będą doręczane na wskazany adres ze skutkiem doręczenia.

S24 - rejestracja spółki