Menu Zamknij

Wolny zawód – prowadzenie działalności

Spółka partnerska zakładana jest przez osoby, które chcą wykonywać wolny zawód. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (mówi o tym art.87 § 1 K.s.h.)

Jakie wyróżniamy wolne zawody?

▶▶▶ księgowy,biegły rewident, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, architekt, inżynier budownictwa, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, adwokat, notariusz, radca prawny.

Istotnie należy zaznaczyć, że w przypadku spółek partnerskich partnerzy nie ponoszą odpowiedzialności za powstałe zobowiązania powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce.

Warto zaznaczyć, że osoby planujące wykonywać wolny zawód mogą również założyć działalność w postaci spółki cywilnej lub innej spółki handlowej.

S24 - rejestracja spółki