Menu Zamknij

PKD FIRMY I JEJ DZIAŁALNOŚĆ – czy muszą być zgodne?

Decydując się na założenie własnej działalności musimy pamiętać o kilku istotnych etapach, po których przejściu możemy prowadzić biznes w Polsce. Jednym z nich jest wybór odpowiednich kodów PKD, czyli kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.

Kody, o których mowa w dzisiejszym artykule pozwalają uporządkować istniejące w Polsce działalności.

Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru kodu lub kodów PKD określających prowadzoną przez niego działalność gospodarczą. Na ich podstawie urząd statystyczny nadaje numer REGON.

Najważniejszą funkcję pełni kod podstawowej działalności. Pozostałe stanowią kody uzupełniające (maksymalnie 10 kodów).

W przypadku spółek wpisanych do KRS należy w umowie spółki wskazać wybrane kody PKD

Uwaga!

W KRS należy podać kody zgodne z przedmiotem działalności spółki ujętym w umowie. W przypadku zmiany branży w pierwszej kolejności należy dokonać aktualizacji zapisów umowy, a później dokonać aktualizacji kodów PKD.

S24 - rejestracja spółki