zalozenie-spolki-s24

Zgłoszenie do ZUS – kody ubezpieczeniowe

Przedsiębiorcy oraz wspólnicy spółek są zobowiązani do dokonania zgłoszenia ZUS. Zgłoszenia należy dokonać w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy lub współpracy (od dnia rozpoczęcia wykonywania umowy-zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług). W sytuacji, gdy termin wypada w sobotę lub w święto to ostatni dzień terminu przypadka na pierwszy pracujący dzień. […]

S24 adresy do doręczeń

Strona główna Od niedawna przedsiębiorcy zobowiązani są do podania w Krajowym Rejestrze Sądowym adresów do doręczeń. Nowy obowiązek ma na celu usprawnić kontakt między przedsiębiorcą a sądem rejestrowym. S24 adresy do doręczeń – kogo dotyczy obowiązek? reprezentantów spółki likwidatorów prokurentów S24 adresy do doręczeń – oświadczenie o adresach powinno zostać złożone wraz z wnioskiem o […]

Dzień rozpoczęcia działalności spółki

Który dzień w spółce określamy mianem „dnia rozpoczęcia działalności”? Czy pierwszym dniem jest dzień podpisania umowy spółki czy dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a może to o całkiem inny dzień chodzi? W kwestii wyjaśnienia, dniem rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym bądź finansowym. […]

Czynności po założeniu spółki z o.o. w s24

Proces założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku etapów, które łatwo można „przejść”, jeśli się jest do nich odpowiednio przygotowanym. Po złożeniu i opłaceniu wniosków o rejestrację spółki w systemie elektronicznym Sąd w ciągu 1-2 dni wpisuje nowy podmiot do rejestru nadają mu potrzebny numery KRS i z reguły w tym samym czasie […]

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. stanowią alternatywne rozwiązanie na ominięcie składki zdrowotnej nakładanej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wprowadzeniem założeń Nowego Ładu. Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. mogą okazać się korzystne dla osób, które: umieszczą odpowiednie zapisy w umowie spółki o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych oraz […]

Odpowiedzialność właściciela JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popularną formą prawną wśród osób, które prowadzą swój biznes. Czynnikiem wpływającym na wybór JDG jest z pewnością szybkie przeprowadzenie procedury rejestracji przy minimalnych nakładach finansowych. Rejestracja jednoosobowej działalności może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem platformy CEiDG online. Czy odpowiedzialność właściciela JDG rozciąga się na jego prywatny majątek? Kto ponosi odpowiedzialność za […]

O czym pamiętać decydując się na rejestrację spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie traci popularności w ostatnim czasie. Istotnie warto wspomnieć, że od lipca została wprowadzona możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. Mimo to, wiele osób decyduje się na spółkę z o.o. O czym pamiętać przed rejestracją spółki? 1. Od lipca można założyć spółkę tylko elektronicznie W lipcu wprowadzony nowy system e-KRS, który zobowiązuje […]

Zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

Strona główna Czy zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej musi być poprzedzona odpowiednią procedurą? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na proces zmiany umowy w przypadku powyżej wymienionych spółek? Do obowiązkowych elementów umowy spółki zaliczamy: firmę lub siedzibę spółki PKD określona wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z ich wartością czas trwania […]

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Czy opłata za zmianę wpisu w KRS jest wysoka? W jaki sposób opłacić zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w KRS w przypadku zmiany: zarządu prokurenta, rady nadzorczej, likwidatora, wspólników, firmy, siedziby, adresu, kapitału zakładowego, likwidacja, przekształcenia, zmiany umowy spółki. Warto zaznaczyć, że bez względu na ilość dokonywanych […]

Jak założyć spółkę z o.o. w Warszawie?

Zakładanie spółek wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy z zakresu obowiązujących przepisów prawa. Odpowiednie podejście do procedury rejestracji firmy, powierzenie jej w ręce specjalistów, może sprawić, że otworzenie firmy nie będzie wiązać się z bieganiem po urzędach i wypełnianiem wniosków. Decydując się na pomoc doświadczonych osób mają Państwo pewność, że rejestracja przebiegnie szybko i bezproblemowo. Specjaliści pomogą […]

Przewiń na górę