Menu Zamknij

Odpowiedzialność właściciela JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popularną formą prawną wśród osób, które prowadzą swój biznes. Czynnikiem wpływającym na wybór JDG jest z pewnością szybkie przeprowadzenie procedury rejestracji przy minimalnych nakładach finansowych.

Rejestracja jednoosobowej działalności może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem platformy CEiDG online.

Czy odpowiedzialność właściciela JDG rozciąga się na jego prywatny majątek? Kto ponosi odpowiedzialność za zobowiązania?

Osoby wybierające JDG muszą pamiętać o tym, że w tej formie prawnej nie rozdziela się majątku na majątek firmy oraz majątek przedsiębiorcy – osoba prowadząca JDG odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy i za zobowiązania osobiste w sposób nieograniczony.

W przypadku zadłużenia podmiotu ściąganie należności może odbywać się:
-ze środków zgromadzonych na rachunku firmowym oraz prywatnym przedsiębiorcy

-z przedmiotów nabytych w ramach prowadzonej działalności

-ze składników wchodzących do majątku prywatnego przedsiębiorcy

Warto podkreślić, że ta forma działalności jest najczęściej wybierana przez osoby, które chcą prowadzić biznes o niskim ryzyku zadłużenia.

S24 - rejestracja spółki