zalozenie-spolki-s24

Rejestracja spółki do rejestru beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych Jest to system pozwalający na gromadzenie oraz na swobodne przetwarzanie i udostępnianie danych o beneficjentach rzeczywistych. Został uruchomiony w październiku 2019 i od tego czasu zgłoszenie do niego może być traktowane jako obowiązkowy element rejestracji podmiotu gospodarczego. Beneficjentem rzeczywistym jest: Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia […]

Tekst jednolity umowy spółki do KRS

Aktualizacja danych spółki zawsze przysparza przedsiębiorcom problemów, gdyż zadanie to wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Niektóre ze zmian wymagają zmiany umowy i dokonania ich w formie aktu notarialnego, innych natomiast można podejmując zwykła uchwałę. Tekst jednolity umowy do KRS kiedy należy go złożyć? Jakie dane o spółce znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym? Składając wniosek […]

Rejestracja spółki s24 załączniki

Rejestracja spółki w S24 przebiega dosyć intuicyjnie. System prowadzi przez kolejne etapy procedury. Po założeniu konta przedsiębiorca wypełnia formularz niezbędny do wygenerowania umowy spółki na bazie gotowego wzorca, następnie formularz pozwalający utworzenie wniosku o wpis podmiotu do rejestru przedsiębiorców. Przygotowane dokumenty należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesłać. Niestety to nie koniec formalności, jakie należy […]

S24 spółka z o.o.

S24 spółka z o.o. – jak powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online? Czy można szybko założyć spółkę z o.o. w S24? Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych prawa handlowego. Jej zawiązanie możliwe jest w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Warto tutaj zaznaczyć, że spółka z o.o. nie może zostać utworzona przez inną jednoosobową spółkę […]

S24 wezwanie do uzupełnienia braków

Otrzymałeś wezwanie do uzupełnienia braków w złożonym wniosku w KRS? Nie wiesz jak prawidłowo uzupełnić wniosek? Czy można dokonać edycji wniosku po otrzymanym zwrocie? Czy można ponownie złożyć wniosek do KRS? Na początku warto zaznaczyć, że po otrzymaniu zwrotu wniosku w S24 nie ma możliwości dokonania edycji wniosku, korekty oraz naprawy. Zakładając spółkę w S24 […]

Wirtualne biuro

Jednym z etapów założenia działalności jest wypełnienie wszelkich obowiązkowym wniosków. Znajdują się w nich takie informacje jak adres firmy. Jednak gdy nowa działalność nie posiada siedziby, a nie chcemy rejestrować jej na własnym adres, możemy wtedy skorzystać w usługi wirtualne biuro.  Wirtualne biuro jest idealnym rozwiązaniem dla tych przedsiębiorców, którzy chcą zapewnić swojej firmie atrakcyjność […]

Spółka z o.o. komandytowa

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rejestrację spółki z o.o. komandytowej będacej połaczeniem, jak sama nazwa wskazuje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej. Spółka z o.o. komandytowa – co warto wiedzieć? W tej formie prawnej jeden ze wspólników (komplementariusz) jest spółką z o.o. – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnikiem spółki może być osoba […]

Dzień rozpoczęcia działalności spółki

Który dzień w spółce określamy mianem “dnia rozpoczęcia działalności”? Czy pierwszym dniem jest dzień podpisania umowy spółki czy dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a może to o całkiem inny dzień chodzi? W kwestii wyjaśnienia, dniem rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym bądź finansowym. […]

Wybór systemu do rejestracji spółki – PRS czy S24?

W jaki sposób przeprowadzić procedurę rejestracji spółki? Który system – PRS czy S24 – będą korzystniejszym rozwiązaniem? W jaki sposób ograniczyć formalności do minimum? Wielu przyszłych przedsiębiorców zastanawia się nad tym, w jaki sposób założyć firmę w Polsce. W początkowych etapach należy dokonać odpowiedniej analizy pozwalającej na wybór najkorzystniejszej formy prawnej stanowiącej podstawę prowadzonej działalności. […]

Konsekwencje błędnego złożenia wniosku o rejestrację spółki

Wielu przyszłych właścicieli spółek w celu ograniczenia kosztów decyduje się na samodzielne przeprowadzenie procedury rejestracji spółki. Warto zaznaczyć, że błędy we wnioskach oraz dokumentach skutkują wydłużeniem procesu rejestracyjnego podmiotu, który z pomocą specjalistów mógłby trwać znacznie krócej. Najczęściej występujące błędy podczas składania wniosku o rejestrację spółki: nieprawidłowe wypełnienie wniosku błędny wzór wniosku wysłany do KRS […]

Przewiń na górę