Menu Zamknij

S24 spółka z o.o.

S24 spółka z o.o. – jak powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online? Czy można szybko założyć spółkę z o.o. w S24?

Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych prawa handlowego. Jej zawiązanie możliwe jest w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Warto tutaj zaznaczyć, że spółka z o.o. nie może zostać utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

S24 spółka z o.o. rejestracja – o czym warto pamiętać?

  • zawarcie umowy spółki nie obliguje do zachowania formy aktu notarialnego
  • umowa musi zostać zawarta w oparciu o umieszczony w systemie wzór (bez możliwości wprowadzania/modyfikowania zapisów)
  • wnioski i formularze muszą być opatrzone e-podpisem lub profilem zaufanym
  • przed rozpoczęciem procedury rejestracji warto przygotować informacje z zakresu PKD spółki, danych spółki, sposobu reprezentacji, podziału udziałów, listy wspólników, wartości udziałów
  • mniejsze koszty rejestracji
  • po wysłaniu i opłaceniu wniosku należy w terminie 7 dni złożyć oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego

Korzystanie z systemu S24 pozwala znacznie uprościć procedurę rejestracji spółki oraz dopełnić formalności w krótkim czasie.

S24 - rejestracja spółki