Menu Zamknij

Spółka z o.o. komandytowa

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rejestrację spółki z o.o. komandytowej będacej połaczeniem, jak sama nazwa wskazuje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej.

Spółka z o.o. komandytowa – co warto wiedzieć?

W tej formie prawnej jeden ze wspólników (komplementariusz) jest spółką z o.o. – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnikiem spółki może być osoba prawna.

Dlaczego warto wybrać spółkę z o.o. komandytową?

Istotnie należy zaznaczyć, że komplementarusz spółki komandytowej ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu. W przypadku, gdy komplementariuszem jest osoba fizyczna ryzykuje ona utratę osobistego majątku.

W sytuacji, gdy spółka z o.o. jest komplementariuszem odpowiedzialność zostaje przerzucona na majątek spółki (ochrona prywatnego majątku wspólników).

Kto reprezentuje spółkę?

Komplementariusz jest odpowiedzialny za reprezentację spółki oraz prowadzenie spraw. W spółke z o.o. komandytowej za wszelkie sprawy odpowiedzialny jest zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

S24 - rejestracja spółki