Menu Zamknij

Obniżenie kapitału zakładowego S24

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć aby obniżyć kapitał zakładowy w S24 jest powzięcie uchwały wspólników. Nie jest to konieczne jeśli obniżenie następuje poprzez umorzenie udziałów w wyniku zdarzenia przewidzianego w umowie spółki.

Jeśli do obniżenia konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki, można dokonać tego na wzorcu udostępnianym w S24 (chyba, że spółka posiada umowę w formie aktu notarialnego). W trybie S24 nie ma konieczności aby decyzja zapadła na formalnym zgromadzeniu wspólników – wystarczy, że wszyscy wspólnicy oddadzą głos.

Złożenie zgłoszenia może nastąpić przez portal S24, a na złożenie stosownych dokumentów zarząd ma 6 miesięcy od dnia powzięcia uchwały. Koszt wynosi 200 zł.
Co istotne, informacja o obniżeniu kapitału zakładowego musi zostać ogłoszona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Powiadomienie wszystkich wierzycieli jest obowiązkowe, ponieważ przysługuje im prawa do wniesienia sprzeciwu aż do 3 miesięcy od chwili zawiadomienia.

S24 - rejestracja spółki