zalozenie-spolki-s24

Obniżenie kapitału zakładowego S24

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć aby obniżyć kapitał zakładowy w S24 jest powzięcie uchwały wspólników. Nie jest to konieczne jeśli obniżenie następuje poprzez umorzenie udziałów w wyniku zdarzenia przewidzianego w umowie spółki. Jeśli do obniżenia konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki, można dokonać tego na wzorcu udostępnianym w S24 (chyba, że spółka posiada umowę […]

Podwyższenie kapitału zakładowego w s24

Podwyższenie kapitału zakładowego polega na zwiększeniu liczby udziałów lub ich wartości, a co za tym idzie do powiększenia majątku, w którego posiadaniu jest dana spółki. Wynika to z faktu, iż suma wartości nominalnej wszystkich udziałów musi być równa wysokości kapitału zakładowego. Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego musi więc wynikać z wniesienia do spółki dodatkowych środków na […]

Łączenie spółek – definicja

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość łączenia spółek, w czym uczestniczyć mogą wszystkie ich typy, a więc zarówno kapitałowe, jak i osobowe. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku spółek osobowych przewidziane zostały konkretne ograniczenia co do sposobu oraz konfiguracji połączenia. Tym sposobem w przypadku spółek osobowych: – połączenie może nastąpić wyłącznie poprzez zawiązanie […]

Jak zostać franczyzobiorcą?00,,,,0000,

Franczyza jest modelem biznesowym, który ciągle zyskuje na popularności. Jest to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają sprecyzowanego planu na własną działalność. Zatem jak zostać franczyzobiorcą? Ważnym aspektem zostania franczyzobiorcą jest sprawdzony plan biznesowy, na którego oparciu zakłada się własny biznes. Dzięki temu ryzyko niepowodzenia jest znacznie mniejsze. Dodatkowo franczyzobiorca nie prowadzi własnych […]

Wolny zawód – prowadzenie działalności

Spółka partnerska zakładana jest przez osoby, które chcą wykonywać wolny zawód. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (mówi o tym art.87 § 1 K.s.h.) Jakie wyróżniamy wolne zawody? ▶▶▶ księgowy,biegły rewident, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, architekt, inżynier […]

Dzień rozpoczęcia działalności spółki

Który dzień w spółce określamy mianem „dnia rozpoczęcia działalności”? Czy pierwszym dniem jest dzień podpisania umowy spółki czy dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a może to o całkiem inny dzień chodzi? W kwestii wyjaśnienia, dniem rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym bądź finansowym. […]

Uchwała o likwidacji spółki z o.o.

W czasie trwającej pandemii wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na likwidację podmiotu. Jak dopełnić formalności? Dlaczego uchwała o likwidacji spółki z o.o. jest tak istotnym etapem procedury likwidacyjnej? Postępowanie likwidacyjne ma na celu rozwiązanie spółki oraz wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Prawidłowo przeprowadzona procedura likwidacyjna chroni interesy wierzycieli oraz wspólników poprzez: zakończenie […]

PKD FIRMY I JEJ DZIAŁALNOŚĆ – czy muszą być zgodne?

Decydując się na założenie własnej działalności musimy pamiętać o kilku istotnych etapach, po których przejściu możemy prowadzić biznes w Polsce. Jednym z nich jest wybór odpowiednich kodów PKD, czyli kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody, o których mowa w dzisiejszym artykule pozwalają uporządkować istniejące w Polsce działalności. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru kodu lub […]

Spółka partnerska – czy warto zdecydować się na jej rejestrację?

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, której funkcjonowanie na rynku regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z założeniami może zostać utworzona przez wspólników (nazywanych partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu. Warto podkreślić, że spółka partnerska może zostać utworzona w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Ten rodzaj spółki jest skierowany wyłącznie do osób […]

Procedura przekształcenia spółki

Na czym polega procedura przekształcenia spółki? Z jakich etapów składa się proces przekształcenia? I ETAP: PRZYGOTOWANIE W pierwszych etapach należy przygotować plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Do dopełnienia tej czynności zobowiązany jest zarząd (spółka kapitałowa) lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki (spółka osobowa). Istotne jest, aby plan został sporządzony w formie […]

Przewiń na górę