zalozenie-spolki-s24

Czym jest ewidencja księgowa?

Zgodnie z przepisami obowiązującego w Polsce prawa, każde przedsiębiorstwo, które prowadzi własną działalność gospodarczą, jest zobowiązane do tego, aby prowadzić ewidencję. Już na samym początku każdy podmiot ma możliwość dokonania wyboru odnośnie tego, w którym wariancie będzie prowadzona firmowa rachunkowość. Ważne jednak jest to, aby było to zgodne z polskim prawem, czyli Ustawą o rachunkowości. […]

Aktualizacja wspólników spółki

Jeśli przyjrzymy się spółkom handlowym, składy ich wspólników mogą ulegać zmianom w każdej chwili. Jednak należy pamiętać o tym, że każdorazowa zmiana ich składu musi zostać zaktualizowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Jak wiadomo wszelkie informacje, które są zawarte w KRS muszą być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Jeśli nastąpi sytuacja, że informacje w rejestrze […]

Zakładanie rachunku bankowego spółki z o.o.

Zakładanie rachunku bankowego spółki z o.o. – konto firmowe Zakładanie rachunku bankowego spółki z o.o. – w jaki sposób założyć konto bankowe spółce? Gdzie później zgłosić rachunek bankowy? Podstawowym elementem rejestracji spółki jest uzyskanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Warto jednak pamiętać, że po uzyskaniu numeru KRS należy dopełnić pozostałych formalności: zakładanie rachunku bankowego dla […]

Obniżenie kapitału zakładowego S24

Pierwszym krokiem, jaki należy podjąć aby obniżyć kapitał zakładowy w S24 jest powzięcie uchwały wspólników. Nie jest to konieczne jeśli obniżenie następuje poprzez umorzenie udziałów w wyniku zdarzenia przewidzianego w umowie spółki. Jeśli do obniżenia konieczne jest wprowadzenie zmian w umowie spółki, można dokonać tego na wzorcu udostępnianym w S24 (chyba, że spółka posiada umowę […]

Podwyższenie kapitału zakładowego w s24

Podwyższenie kapitału zakładowego polega na zwiększeniu liczby udziałów lub ich wartości, a co za tym idzie do powiększenia majątku, w którego posiadaniu jest dana spółki. Wynika to z faktu, iż suma wartości nominalnej wszystkich udziałów musi być równa wysokości kapitału zakładowego. Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego musi więc wynikać z wniesienia do spółki dodatkowych środków na […]

Łączenie spółek – definicja

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość łączenia spółek, w czym uczestniczyć mogą wszystkie ich typy, a więc zarówno kapitałowe, jak i osobowe. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku spółek osobowych przewidziane zostały konkretne ograniczenia co do sposobu oraz konfiguracji połączenia. Tym sposobem w przypadku spółek osobowych: – połączenie może nastąpić wyłącznie poprzez zawiązanie […]

Jak zostać franczyzobiorcą?

Franczyza jest modelem biznesowym, który ciągle zyskuje na popularności. Jest to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy nie mają sprecyzowanego planu na własną działalność. Zatem jak zostać franczyzobiorcą? Ważnym aspektem zostania franczyzobiorcą jest sprawdzony plan biznesowy, na którego oparciu zakłada się własny biznes. Dzięki temu ryzyko niepowodzenia jest znacznie mniejsze. Dodatkowo franczyzobiorca nie prowadzi własnych […]

Wolny zawód – prowadzenie działalności

Spółka partnerska zakładana jest przez osoby, które chcą wykonywać wolny zawód. Partnerami w spółce partnerskiej mogą być tylko osoby uprawnione do wykonywania wolnych zawodów (mówi o tym art.87 § 1 K.s.h.) Jakie wyróżniamy wolne zawody? ▶▶▶ księgowy,biegły rewident, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy, tłumacz przysięgły, aptekarz, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, architekt, inżynier […]

Dzień rozpoczęcia działalności spółki

Który dzień w spółce określamy mianem “dnia rozpoczęcia działalności”? Czy pierwszym dniem jest dzień podpisania umowy spółki czy dzień rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, a może to o całkiem inny dzień chodzi? W kwestii wyjaśnienia, dniem rozpoczęcia działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest dzień pierwszego zdarzenia, które wywołuje skutki o charakterze majątkowym bądź finansowym. […]

Uchwała o likwidacji spółki z o.o.

W czasie trwającej pandemii wielu właścicieli spółek z ograniczoną odpowiedzialnością decyduje się na likwidację podmiotu. Jak dopełnić formalności? Dlaczego uchwała o likwidacji spółki z o.o. jest tak istotnym etapem procedury likwidacyjnej? Postępowanie likwidacyjne ma na celu rozwiązanie spółki oraz wykreślenie jej z rejestru przedsiębiorców. Prawidłowo przeprowadzona procedura likwidacyjna chroni interesy wierzycieli oraz wspólników poprzez: zakończenie […]

Przewiń na górę