zalozenie-spolki-s24

Dane uzupełniające NIP-8

Proces rejestracji spółki wymaga dopełnienia wielu obowiązków. Schemat procesu rejestracji z naszą pomocą opisaliśmy we wcześniejszym wpisie.

Warto pamiętać, że po zakończeniu rejestracji spółki konieczne jest w ciągu 21 dni od daty wpisu do KRS złożenie w Urzędzie Skarbowym druku NIP-8 z danymi uzupełniającymi. Można to zrobić podczas osobistej wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. US otrzymane dane przekazuje również do GUS i ZUS.

Dane, jakie należy podać na formularzu:

  • dla Urzędu Skarbowego(US): skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową z  NIP-em, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, dane dotyczące poszczególnych wspólników i ich identyfikatory podatkowe (w przypadku osobowej spółki handlowej);
  • dla Głównego Urzędu Statystycznego(GUS): przewidywaną liczbę pracowników, formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych, dane kontaktowe (np. telefon, e-mail, adres strony www);
  • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(ZUS): skróconą nazwę płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności, dane dotyczące poszczególnych wspólników (w przypadku osobowej spółki handlowej).

 

 

 

Przewiń na górę