Menu Zamknij

Dane uzupełniające NIP-8

Proces rejestracji spółki wymaga dopełnienia wielu obowiązków. Schemat procesu rejestracji z naszą pomocą opisaliśmy we wcześniejszym wpisie.

Warto pamiętać, że po zakończeniu rejestracji spółki konieczne jest w ciągu 21 dni od daty wpisu do KRS złożenie w Urzędzie Skarbowym druku NIP-8 z danymi uzupełniającymi. Można to zrobić podczas osobistej wizyty w urzędzie, listownie lub elektronicznie. US otrzymane dane przekazuje również do GUS i ZUS.

Dane, jakie należy podać na formularzu:

  • dla Urzędu Skarbowego(US): skróconą nazwę (firmę), wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, dane prowadzącego dokumentację rachunkową z  NIP-em, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, dane dotyczące poszczególnych wspólników i ich identyfikatory podatkowe (w przypadku osobowej spółki handlowej);
  • dla Głównego Urzędu Statystycznego(GUS): przewidywaną liczbę pracowników, formę własności na podstawie procentowego udziału własności w ogólnej wartości kapitału, powierzchnię ogólną gospodarstw rolnych i użytków rolnych, dane kontaktowe (np. telefon, e-mail, adres strony www);
  • dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych(ZUS): skróconą nazwę płatnika, datę powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, wykaz rachunków bankowych, adres do korespondencji, adres prowadzenia działalności, dane dotyczące poszczególnych wspólników (w przypadku osobowej spółki handlowej).

 

 

 

S24 - rejestracja spółki