Menu Zamknij

Opodatkowanie zmian w umowie spółki

Zmiana zapisów umowy spółki zobowiązuje do dokonania opłaty w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że za zmianę umowy spółki zaliczamy m.in.:

  • zmiany w zakresie kapitału zakładowego
  • udzielenie spółce pożyczki
  • zmiany w zakresie wkładów powiększających majątek spółki
  • zmiana siedziby spółki
  • zmiana ośrodka zarządzającego spółką

Na obliczenie odpowiedniej kwoty podatku i dokonanie jej opłaty podatnik ma 14 dni od powstania obowiązku podatkowego. PCC rozlicza się w urzędzie skarbowym odpowiednim do siedziby spółki.

Stawka PCC przy umowach spółek oraz ich zmianach wynosi 0,5%. Podstawę opodatkowania stanowi wartość wkładów do spółki osobowej albo wartość kapitału zakładowego. W przypadku podwyższenia kapitału zakładowego spółki podatek należy zapłacić od wartości wkładów powiększających majątek spółki osobowej albo wartości, o którą podwyższono kapitał zakładowy.

Opodatkowaniu nie podlega oddanie spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego używania.

S24 - rejestracja spółki