zalozenie-spolki-s24

Tekst jednolity umowy spółki do KRS

Aktualizacja danych spółki zawsze przysparza przedsiębiorcom problemów, gdyż zadanie to wymaga znajomości obowiązujących przepisów prawnych. Niektóre ze zmian wymagają zmiany umowy i dokonania ich w formie aktu notarialnego, innych natomiast można podejmując zwykła uchwałę. Tekst jednolity umowy do KRS kiedy należy go złożyć? Jakie dane o spółce znajdują się w Krajowym Rejestrze Sadowym? Składając wniosek […]

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza

Zmiana umowy spółki s24 u notariusza – czy możliwe jest dokonanie zmian w zapisach umowy spółki zawartej w systemie S24 poprzez przeprowadzenie procedury u notariusza? Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że zmiana umowy spółki jest możliwa. Istnieje możliwość uchylenia istniejącego tekstu umowy oraz opracowania i uchwalenia nowych zapisów. W sytuacji, gdy konieczna jest zmiana zapisów umowy […]

Łączenie spółek – definicja

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość łączenia spółek, w czym uczestniczyć mogą wszystkie ich typy, a więc zarówno kapitałowe, jak i osobowe. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku spółek osobowych przewidziane zostały konkretne ograniczenia co do sposobu oraz konfiguracji połączenia. Tym sposobem w przypadku spółek osobowych: – połączenie może nastąpić wyłącznie poprzez zawiązanie […]

Kody PKD potrzebne do rejestracji spółki

Podczas czynności przygotowujących do rejestracji firmy warto przygotować i wypisać wszelkie potrzebne dane, aby usprawnić proces. We wcześniejszych publikacjach podawaliśmy wykaz wszelkich niezbędnych informacji, jakie należy wiedzieć przez rozpoczęciem procesu rejestracji spółki oraz wykaz danych niezbędnych do założenia spółki. Jedną z takich informacji są kody PKD. Na rządowej stronie przedsiębiorca może znaleźć wyszukiwarkę kodów PKD, […]

Szybka aktualizacja danych w KRS

Wielu przedsiębiorców odwleka obowiązek aktualizacji danych spółki na ostatnią chwilę. Warto zwrócić uwagę, że podejmowanie tego rodzaju działań może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS od momentu wystąpienia zmiany. Często przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku w terminie potrzebują […]

S24 – obsługa konta

Wszystkie kwestie związane z obsługą konta w S24 rozwiązuje się w zakładce “Moje konto”, w której znajdują się 4 podkategorie: 1. Dane osobowe – zakładka ta służy m.in. do zmiany adresu e-mail przypisanego do konta. Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego adresu konieczne jest jego zatwierdzenie tym samym podpisem, który został użyty do autoryzacji konta. 2. Autoryzacja […]

Opodatkowanie zmian w umowie spółki

Zmiana zapisów umowy spółki zobowiązuje do dokonania opłaty w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że za zmianę umowy spółki zaliczamy m.in.: zmiany w zakresie kapitału zakładowego udzielenie spółce pożyczki zmiany w zakresie wkładów powiększających majątek spółki zmiana siedziby spółki zmiana ośrodka zarządzającego spółką Na obliczenie odpowiedniej kwoty podatku i dokonanie jej opłaty podatnik […]

Zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

Strona główna Czy zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej musi być poprzedzona odpowiednią procedurą? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na proces zmiany umowy w przypadku powyżej wymienionych spółek? Do obowiązkowych elementów umowy spółki zaliczamy: firmę lub siedzibę spółki PKD określona wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z ich wartością czas trwania […]

Uchwała o zmianie umowy spółki

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany umowy spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały. FORMA TRADYCYJNA Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Możliwość podjęcia uchwały jest w sytuacji spełnienia warunki jakim jest większość 2/3 głosów (chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki […]

Jak zmienić umowę spółki z o.o.?

W jaki sposób zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na co należy zwrócić uwagę? Zmiana w zakresie obowiązkowych elementów spółki z o.o. zobowiązuje do aktualizacji zapisów umowy. Do obowiązkowych elementów zaliczamy: firma lub siedziba spółki przedmiot działalności wysokość kapitału zakładowego informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczba i wartość nominalna udziałów objętych […]

Przewiń na górę