Menu Zamknij

Zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

Strona główna

Czy zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej musi być poprzedzona odpowiednią procedurą? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na proces zmiany umowy w przypadku powyżej wymienionych spółek?

Do obowiązkowych elementów umowy spółki zaliczamy:

  • firmę lub siedzibę spółki
  • PKD
  • określona wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z ich wartością
  • czas trwania spółki (jeżeli został określony)
  • w przypadku spółki partnerskiej – określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów
  • w przypadku spółki komandytowej – oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza

Decydując się na rozwiązanie jakim jest „zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej” musimy pamiętać o:

  • podjęciu uchwały wspólników o zmianie umowy
  • dokonaniu aktualizacji danych umowy spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • zgłoszeniu zmian do US (w przypadku zmiany adresu spółki)

Warto zaznaczyć, że zmiana umowy spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

S24 - rejestracja spółki