Menu Zamknij

Zmiana danych spółki w S24

Obowiązkiem właścicieli spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS jest dokonywanie aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian w spółce. Niedopełnienie tego obowiązku naraża przedsiębiorców na poważne problemy oraz kary grzywny.

Jakie zmiany należy zgłosić?
– zmiana adresu spółki
– zmiana członka zarządu w spółce kapitałowej
– zmiana danych wspólników
– zmiana zakresu PKD
– zmiana zapisów umowy spółki
– zmiana danych kontaktowych

Zmiana danych spółki powinna zostać zaktualizowana w ciągu 7 dni od daty wystąpienia zmiany.

Jednym ze sposobów dopełnienia formalności jest zmiana danych spółki w S24, czyli za pośrednictwem Internetu.

Warto zaznaczyć, że dopełnienie formalności w S24 wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego umożliwiających potwierdzenie tożsamości osób składających wniosek o aktualizacje danych.

S24 - rejestracja spółki