Menu Zamknij

Zakładanie spółki z o.o. w organizacji

Aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła działać na rynku jako pełnoprawny podmiot, nie wystarczy tylko zawrzeć jej umowę. Konieczne jest także uzyskanie wpisu do KRS. Od momentu podpisania umowy przez wspólników, aż do czasu wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców, funkcjonuje ona jako spółka z oo w organizacji. Zgodnie z przepisami prawa jest ona wtedy podmiotem posiadającym tak zwaną ułomną osobowość prawna – posiada zdolność prawną oraz pełną zdolność do czynności prawnych. Spółka w organizacji może zaciągać zobowiązania, nabywać prawa np. własność nieruchomości czy innych dóbr rzeczowych. Może zaciągać kredyt, wystawiać faktury VAT, podejmować współpracę z kontrahentami czy zatrudniać pracowników, dzięki czemu może prowadzić działalność jeszcze przed uzyskaniem wpisu do KRS.

Jedną z najważniejszych różnic pomiędzy spółką z wpisem, a spółka w organizacji jest kwestia reprezentacji. Druga z nich reprezentowana jest przez zarząd albo przez pełnomocnika powołanego jednomyślną uchwałą wspólników. W przypadku jednoosobowej spółki w organizacji jedyny wspólnik, będący także jedynym członkiem zarządu nie ma prawa do reprezentowania podmiotu, może to z kolei robić ustanowiony przez niego pełnomocnik.

Spółka w organizacji ma możliwość ubiegania się o nadanie jej numerów NIP i REGON, które nie zmieniają się po uzyskaniu przez spółkę wpisu do KRS. Za zobowiązania w takim podmiocie odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działają w jej imieniu.

S24 - rejestracja spółki