Menu Zamknij

Wzorzec umowy spółki z o.o. zakładanej w trybie S24

Osoby, które planują otworzyć spółkę przez system S24 korzystają z gotowego wzorca umowy spółki z o.o., który jest „wgrany” w systemie. Jak go wypełnić? Czy jest możliwość modyfikacji zapisów?

Art. 157 1 § 1 kodeksu spółek handlowych jasno mówi o tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w S24. Warto tutaj zaznaczyć, że umowa musi być opatrzona podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym – pozwala to potwierdzić tożsamość osoby składającej podpis na dokumencie.

Wzorzec umowy jest ogólnodostępny i można go sprawdzić przez rozpoczęciem procedury rejestracyjnej.

Umowa spółki sporządzona w S24 musi zawierać informacje dotyczące czasu trwania podmiotu oraz obowiązkowo pokrycie udziałów wkładami pieniężnymi.

Wzorzec umowy w systemie S24 zawiera:

  • dane wspólników zakładających spółkę,
  • określenie firmy spółki,
  • określenie siedziby spółki,
  • przedmiot działalności spółki według PKD,
  • wysokość kapitału zakładowego,
  • skład wspólników zakładających spółkę,
  • czas kadencji składu osobowego organów spółki,
  • data zakończenia pierwszego roku obrotowego.
S24 - rejestracja spółki