Menu Zamknij

Uchwała o zmianie umowy spółki

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany umowy spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały.

FORMA TRADYCYJNA

Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Możliwość podjęcia uchwały jest w sytuacji spełnienia warunki jakim jest większość 2/3 głosów (chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki powzięcia takiej uchwały). Warto podkreślić, że 3/4 głosów wymagane jest w przypadku zmiany istotnej (np. zmiana PKD spółki).

Jeżeli zmiana umowy spółki dotyczy zwiększenia świadczeń wspólników lub zmniejszenia praw udziałowych wymagana jest zgoda wszystkich wspólników, których zmiana dotyczy.

S24

W przypadku, gdy umowa spółki została zawarta w S24 istnieje możliwość zmiany postanowień umowy przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionego na wspomnianym portalu.

Podjęcie tego rodzaju uchwały nie wymaga zgromadzenia wspólników.

Istotne w tym zakresie jest wykonanie co do niej prawa głosu przez wszystkich wspólników.

Uchwała podjęta w takim trybie jest równoważna z uchwałą o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną w formie aktu notarialnego.

S24 - rejestracja spółki