zalozenie-spolki-s24

Zmiana danych spółki w S24

Obowiązkiem właścicieli spółek wpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS jest dokonywanie aktualizacji w przypadku wystąpienia zmian w spółce. Niedopełnienie tego obowiązku naraża przedsiębiorców na poważne problemy oraz kary grzywny. Jakie zmiany należy zgłosić? – zmiana adresu spółki – zmiana członka zarządu w spółce kapitałowej – zmiana danych wspólników – zmiana zakresu PKD – zmiana zapisów umowy […]

Elektroniczna umowa spółki

Zakładanie spółki w systemie S24 poprzez system teleinformatyczny wiąże się z wykorzystaniem gotowego wzorca umowy, który jest w nim dostępny. Rozwiązanie to jest z jednej strony korzyścią dla wspólników, ponieważ nie ma możliwości pominięcia żadnych istotnych elementów w umowie spółki, natomiast z drugiej strony nie daje możliwości wprowadzania zmian ani modyfikacji w umowie spółki. Umowa […]

Przewiń na górę