Rejestracja spółki S24

Spółka partnerska – czy warto zdecydować się na jej rejestrację?

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, której funkcjonowanie na rynku regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z założeniami może zostać utworzona przez wspólników (nazywanych partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu. Warto podkreślić, że spółka partnerska może zostać utworzona w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Ten rodzaj spółki jest skierowany wyłącznie do osób […]

O czym pamiętać decydując się na rejestrację spółki?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie traci popularności w ostatnim czasie. Istotnie warto wspomnieć, że od lipca została wprowadzona możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej. Mimo to, wiele osób decyduje się na spółkę z o.o. O czym pamiętać przed rejestracją spółki? 1. Od lipca można założyć spółkę tylko elektronicznie W lipcu wprowadzony nowy system e-KRS, który zobowiązuje […]

Pomożemy założyć spółkę – oferta rejestracji spółki w S24

Nasze biuro od wielu lat zajmuje się rejestracją spółek oraz doradztwem w zakresie zakładania oraz prowadzenia firm. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, a także praktyczną znajomość przepisów prawnych. OFERTA REJESTRACJI SPÓŁKI W S24 Oferujemy rejestrację m.in.: spółek z o.o. prostych spółek akcyjnych spółek komandytowych fundacji stowarzyszeń spółek z o.o. komandytowych W zakres usług wchodzi również pełne […]

Procedura przekształcenia spółki

Na czym polega procedura przekształcenia spółki? Z jakich etapów składa się proces przekształcenia? I ETAP: PRZYGOTOWANIE W pierwszych etapach należy przygotować plan przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Do dopełnienia tej czynności zobowiązany jest zarząd (spółka kapitałowa) lub wspólnicy prowadzący sprawy spółki (spółka osobowa). Istotne jest, aby plan został sporządzony w formie […]

Wzorzec umowy spółki z o.o. zakładanej w trybie S24

Osoby, które planują otworzyć spółkę przez system S24 korzystają z gotowego wzorca umowy spółki z o.o., który jest „wgrany” w systemie. Jak go wypełnić? Czy jest możliwość modyfikacji zapisów? Art. 157 1 § 1 kodeksu spółek handlowych jasno mówi o tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w S24. Warto tutaj […]

Podpis elektroniczny do obsługi nowego systemu KRS

W lipcu 2021 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy zmieniająca system KRS w elektroniczną formę. Przedsiębiorcy mieli wiele czasu na dostosowanie się do nowych zasad działania Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że elektroniczny system KRS nie pozwala na papierowe składanie wniosków i formularzy, a także papierową korespondencje z sądem. Elektronizacja KRS zobowiązuje do wyrobienia narzędzia […]

Opodatkowanie zmian w umowie spółki

Zmiana zapisów umowy spółki zobowiązuje do dokonania opłaty w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto podkreślić, że za zmianę umowy spółki zaliczamy m.in.: zmiany w zakresie kapitału zakładowego udzielenie spółce pożyczki zmiany w zakresie wkładów powiększających majątek spółki zmiana siedziby spółki zmiana ośrodka zarządzającego spółką Na obliczenie odpowiedniej kwoty podatku i dokonanie jej opłaty podatnik […]

Zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej

Strona główna Czy zmiana umowy spółki jawnej, partnerskiej i komandytowej musi być poprzedzona odpowiednią procedurą? Na co należy zwrócić uwagę decydując się na proces zmiany umowy w przypadku powyżej wymienionych spółek? Do obowiązkowych elementów umowy spółki zaliczamy: firmę lub siedzibę spółki PKD określona wysokość wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika wraz z ich wartością czas trwania […]

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Czy opłata za zmianę wpisu w KRS jest wysoka? W jaki sposób opłacić zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym? Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w KRS w przypadku zmiany: zarządu prokurenta, rady nadzorczej, likwidatora, wspólników, firmy, siedziby, adresu, kapitału zakładowego, likwidacja, przekształcenia, zmiany umowy spółki. Warto zaznaczyć, że bez względu na ilość dokonywanych […]

Uchwała o zmianie umowy spółki

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany umowy spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały. FORMA TRADYCYJNA Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Możliwość podjęcia uchwały jest w sytuacji spełnienia warunki jakim jest większość 2/3 głosów (chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki […]

Przewiń do góry