zalozenie-spolki-s24

Czynności po założeniu spółki z o.o. w s24

Proces założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością składa się z kilku etapów, które łatwo można „przejść”, jeśli się jest do nich odpowiednio przygotowanym. Po złożeniu i opłaceniu wniosków o rejestrację spółki w systemie elektronicznym Sąd w ciągu 1-2 dni wpisuje nowy podmiot do rejestru nadają mu potrzebny numery KRS i z reguły w tym samym czasie […]

Szybka aktualizacja danych w KRS

Wielu przedsiębiorców odwleka obowiązek aktualizacji danych spółki na ostatnią chwilę. Warto zwrócić uwagę, że podejmowanie tego rodzaju działań może znacząco wpłynąć na bezpieczeństwo podmiotu na rynku. Zgodnie z przepisami przedsiębiorca ma 7 dni na złożenie wniosku o aktualizację danych spółki w KRS od momentu wystąpienia zmiany. Często przedsiębiorcy, którzy nie dopełnią obowiązku w terminie potrzebują […]

Wgrywanie dokumentów zewnętrznych w s24

Niestety w systemie s24 nie znajdziemy wszystkich wzorów dokumentów, które są potrzebne do założenia spółki przez internet. Część z dokumentów, takich jak chociażby oświadczenie czy spółka jest cudzoziemcem lub lista adresów do doręczeń, musi zostać opracowana poza systemem i dołączona do wniosku o wpis. Przygotowanie dokumentów zaleca się zlecić doradcy, który pomoże je przygotować i […]

Rejestracja spółki online a wkłady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej zakładaną formą prowadzenia firmy ze względu na swoje regulacje. Spółka z o.o. należy do grupy spółek kapitałowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tysięcy złotych i może być on pokryty wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. Wkłady niepieniężne (aport) powinny zostać szczegółowo określone w umowie spółki z określeniem liczby i wartości […]

S24 – obsługa konta

Wszystkie kwestie związane z obsługą konta w S24 rozwiązuje się w zakładce “Moje konto”, w której znajdują się 4 podkategorie: 1. Dane osobowe – zakładka ta służy m.in. do zmiany adresu e-mail przypisanego do konta. Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego adresu konieczne jest jego zatwierdzenie tym samym podpisem, który został użyty do autoryzacji konta. 2. Autoryzacja […]

Instrukcja podpisywania dokumentów w s24

Złożenie podpisu kwalifikowanego stanowi jeden z ostatnich etapów procedury rejestracji spółki w S24. Aby dopełnić tej formalności musimy umieścić kartę z ważnym certyfikatem w czytniku lub skorzystać z tokena USB. Poniżej przedstawiamy instrukcję podpisywania dokumentów w S24 w czasie elektronicznej rejestracji spółki. 1. Klikamy „Podpisz podpisem kwalifikowanym” i czekamy aż pojawi się nowe okno. 2. […]

Pomożemy założyć spółkę – oferta rejestracji spółki w S24

Nasze biuro od wielu lat zajmuje się rejestracją spółek oraz doradztwem w zakresie zakładania oraz prowadzenia firm. Posiadamy wiedzę oraz doświadczenie, a także praktyczną znajomość przepisów prawnych. OFERTA REJESTRACJI SPÓŁKI W S24 Oferujemy rejestrację m.in.: spółek z o.o. prostych spółek akcyjnych spółek komandytowych fundacji stowarzyszeń spółek z o.o. komandytowych W zakres usług wchodzi również pełne […]

Wzorzec umowy spółki z o.o. zakładanej w trybie S24

Osoby, które planują otworzyć spółkę przez system S24 korzystają z gotowego wzorca umowy spółki z o.o., który jest „wgrany” w systemie. Jak go wypełnić? Czy jest możliwość modyfikacji zapisów? Art. 157 1 § 1 kodeksu spółek handlowych jasno mówi o tym, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać zawarta przy pomocy wzorca umowy w S24. Warto tutaj […]

Podpis elektroniczny do obsługi nowego systemu KRS

W lipcu 2021 roku zaczęła obowiązywać nowelizacja ustawy zmieniająca system KRS w elektroniczną formę. Przedsiębiorcy mieli wiele czasu na dostosowanie się do nowych zasad działania Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że elektroniczny system KRS nie pozwala na papierowe składanie wniosków i formularzy, a także papierową korespondencje z sądem. Elektronizacja KRS zobowiązuje do wyrobienia narzędzia […]

Jak zmienić umowę spółki z o.o.?

W jaki sposób zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na co należy zwrócić uwagę? Zmiana w zakresie obowiązkowych elementów spółki z o.o. zobowiązuje do aktualizacji zapisów umowy. Do obowiązkowych elementów zaliczamy: firma lub siedziba spółki przedmiot działalności wysokość kapitału zakładowego informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział, liczba i wartość nominalna udziałów objętych […]

Przewiń na górę