zalozenie-spolki-s24

S24 adresy do doręczeń

Strona główna Od niedawna przedsiębiorcy zobowiązani są do podania w Krajowym Rejestrze Sądowym adresów do doręczeń. Nowy obowiązek ma na celu usprawnić kontakt między przedsiębiorcą a sądem rejestrowym. S24 adresy do doręczeń – kogo dotyczy obowiązek? reprezentantów spółki likwidatorów prokurentów S24 adresy do doręczeń – oświadczenie o adresach powinno zostać złożone wraz z wnioskiem o […]

Praca wspólnika wkładem do kapitału

Często pojawia się pytanie czy praca wspólnika może stanowić wkład na poczet kapitału w spółce? Zgodnie z  przepisami kodeksu spółek handlowych w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością takie rozwiązanie jest niemożliwe, gdyż „przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być prawo niezbywalne lub świadczenie pracy bądź usług”. W przypadku prostej Spółki Akcyjnej, która […]

Wypłata zysku ze spółki w trakcie roku obrotowego

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o tym, że wypłata zysku jest możliwa dopiero po zakończeniu roku obrotowego oraz podjęciu uchwały o wypłacie zysku w formie dywidendy. Istotnie należy zwrócić uwagę, że wspólnik wykonujący pracę na rzecz spółki ma prawo do uzyskania wynagrodzenia na zasadach rynkowych. Czy będąc udziałowcem wyłącznie kapitałowym muszę czekać na […]

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o.

Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. stanowią alternatywne rozwiązanie na ominięcie składki zdrowotnej nakładanej w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z wprowadzeniem założeń Nowego Ładu. Powtarzające się świadczenia niepieniężne w spółce z o.o. mogą okazać się korzystne dla osób, które: umieszczą odpowiednie zapisy w umowie spółki o powtarzających się świadczeniach niepieniężnych oraz […]

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najlepszą alternatywa na prowadzenie działalności gospodarczej. W spółce z o.o. wyróżnia się organy obligatoryjne (obowiązkowe): zarząd, zgromadzenie wspólników oraz organy fakultatywne (nieobowiązkowe) rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zarząd jest najważniejszym organem spółki,  podejmuje w jej imieniu wszystkie czynności i działania. Członkowie zarządu reprezentują spółkę i podpisują w jej imieniu […]

Uchwała o zmianie umowy spółki

Jednym z obowiązków wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w zakresie zmiany umowy spółki jest podjęcie odpowiedniej uchwały. FORMA TRADYCYJNA Uchwała wspólników o zmianie umowy spółki z o.o. powinna zostać umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Możliwość podjęcia uchwały jest w sytuacji spełnienia warunki jakim jest większość 2/3 głosów (chyba że umowa spółki ustanawia surowsze warunki […]

Obcokrajowiec w polskiej spółce

Czy bezpiecznym rozwiązaniem jest powierzenie pracy obcokrajowcom? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na współpracę z zagranicznym wspólnikiem / pracownikiem? Zatrudnienie pracownika spoza granic Polski może opierać się o: – zezwolenie na pracę w Polsce – oświadczenie pracodawcy o powierzenie pracy cudzoziemcowi Procedura zatrudnienia obcokrajowca w Polsce musi być przeprowadzona w sposób zgodny z […]

Przewiń na górę