zalozenie-spolki-s24

Numer REGON

Jednym z numerów nadanych spółce w procedurze rejestracyjnej podmiotu jest NUMER REGON. W jaki celu jest nadawany? Czy procedura odbywa się automatycznie? Rejestr REGON (Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest organem służącym do ewidencji podmiotów funkcjonujących na terenie całej Polski. Sprawami rejestru zajmuje się prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Istotną zasadą działania rejestru REGON jest […]

Przewiń na górę