zalozenie-spolki-s24

Łączenie spółek – definicja

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość łączenia spółek, w czym uczestniczyć mogą wszystkie ich typy, a więc zarówno kapitałowe, jak i osobowe. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku spółek osobowych przewidziane zostały konkretne ograniczenia co do sposobu oraz konfiguracji połączenia. Tym sposobem w przypadku spółek osobowych: – połączenie może nastąpić wyłącznie poprzez zawiązanie […]

S24 spółka z o.o.

S24 spółka z o.o. – jak powołać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością online? Czy można szybko założyć spółkę z o.o. w S24? Spółka z o.o. należy do grona spółek kapitałowych prawa handlowego. Jej zawiązanie możliwe jest w każdym dopuszczalnym prawnie celu. Warto tutaj zaznaczyć, że spółka z o.o. nie może zostać utworzona przez inną jednoosobową spółkę […]

Spółka z o.o. komandytowa

Przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na rejestrację spółki z o.o. komandytowej będacej połaczeniem, jak sama nazwa wskazuje, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki komandytowej. Spółka z o.o. komandytowa – co warto wiedzieć? W tej formie prawnej jeden ze wspólników (komplementariusz) jest spółką z o.o. – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnikiem spółki może być osoba […]

PKD FIRMY I JEJ DZIAŁALNOŚĆ – czy muszą być zgodne?

Decydując się na założenie własnej działalności musimy pamiętać o kilku istotnych etapach, po których przejściu możemy prowadzić biznes w Polsce. Jednym z nich jest wybór odpowiednich kodów PKD, czyli kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności. Kody, o których mowa w dzisiejszym artykule pozwalają uporządkować istniejące w Polsce działalności. Każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania wyboru kodu lub […]

Organy w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest obecnie najlepszą alternatywa na prowadzenie działalności gospodarczej. W spółce z o.o. wyróżnia się organy obligatoryjne (obowiązkowe): zarząd, zgromadzenie wspólników oraz organy fakultatywne (nieobowiązkowe) rada nadzorcza lub komisja rewizyjna. Zarząd jest najważniejszym organem spółki,  podejmuje w jej imieniu wszystkie czynności i działania. Członkowie zarządu reprezentują spółkę i podpisują w jej imieniu […]

Kody PKD potrzebne do rejestracji spółki

Podczas czynności przygotowujących do rejestracji firmy warto przygotować i wypisać wszelkie potrzebne dane, aby usprawnić proces. We wcześniejszych publikacjach podawaliśmy wykaz wszelkich niezbędnych informacji, jakie należy wiedzieć przez rozpoczęciem procesu rejestracji spółki oraz wykaz danych niezbędnych do założenia spółki. Jedną z takich informacji są kody PKD. Na rządowej stronie przedsiębiorca może znaleźć wyszukiwarkę kodów PKD, […]

Charakterystyczne cechy spółki komandytowej

Chociaż spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najpopularniejszą formą prawną wybieraną przez przedsiębiorców, nadal wiele osób decyduje się na założenie firmy w postaci spółki komandytowej. Dlaczego? Czy warto wybrać spółkę komandytową jako podstawę prowadzonej działalności? Spółka komandytowa należy do grona spółek osobowych. Oznacza to, że osobiste relacje między wspólnikami mają znaczący wpływ na funkcjonowanie podmiotu na […]

Odpowiedzialność właściciela JDG

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest bardzo popularną formą prawną wśród osób, które prowadzą swój biznes. Czynnikiem wpływającym na wybór JDG jest z pewnością szybkie przeprowadzenie procedury rejestracji przy minimalnych nakładach finansowych. Rejestracja jednoosobowej działalności może zostać przeprowadzona z wykorzystaniem platformy CEiDG online. Czy odpowiedzialność właściciela JDG rozciąga się na jego prywatny majątek? Kto ponosi odpowiedzialność za […]

Spółka partnerska – czy warto zdecydować się na jej rejestrację?

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, której funkcjonowanie na rynku regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z założeniami może zostać utworzona przez wspólników (nazywanych partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu. Warto podkreślić, że spółka partnerska może zostać utworzona w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu. Ten rodzaj spółki jest skierowany wyłącznie do osób […]

Prosta spółka akcyjna – ogromna konkurencja dla sp. z o.o.?

Według najnowszych informacji od lipca będzie możliwość rejestrowania prostej spółki akcyjnej. Początkowo nowy typ spółki miał wejść na rynek w 2020 roku, następnie w marcu 2021, ale ostateczny termin to lipiec 2021 roku. Dlaczego prosta spółka akcyjna budzi tak ogromne zainteresowanie? Nowa forma spółki stanowi połączenie zalet spółki akcyjnej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jej […]

Przewiń na górę