zalozenie-spolki-s24

Kto ma możliwość zawieszenia działalności?

Przedsiębiorcy prowadzący własne spółki prawa handlowego, które zostały wpisane do KRS oraz którzy nie zatrudniają żadnych pracowników, mają możliwość zawieszenia własnej działalności gospodarczej. Opcja ta przysługuje również przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników na: – urlopie macierzyńskim, – warunkach urlopu macierzyńskiego, – urlopie wychowawczym, – urlopie macierzyńskim. Następnie w sytuacji zakończenia korzystania z owych urlopów, pracownicy mają […]

Dane potrzebne do rejestracji spółki

Proces rejestracji spółki zakładanej drogą teleinformatyczną trwa zazwyczaj ok. 3 dni roboczych. Sesja rejestracyjna podczas, której rejestruje się spółkę zajmuje ok. 1,5 h, jeśli wcześniej zgromadzimy wszystkie potrzebne dane. Oto lista potrzebnych danych: imiona, nazwiska i płeć wspólników, adres zameldowania, adresy e-mail, numery PESEL, daty urodzenia, imiona rodziców, nazwiska rodowe, stan cywilny, liczba dzieci na utrzymaniu, […]

Przewiń na górę