Menu Zamknij

Spółka partnerska – czy warto zdecydować się na jej rejestrację?

Spółka partnerska należy do grona spółek osobowych, której funkcjonowanie na rynku regulują przepisy Kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z założeniami może zostać utworzona przez wspólników (nazywanych partnerami) w celu wykonywania wolnego zawodu.

Warto podkreślić, że spółka partnerska może zostać utworzona w celu wykonywania więcej niż jednego wolnego zawodu.

Ten rodzaj spółki jest skierowany wyłącznie do osób fizycznych wykonujących „wolne zawody”:

adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, fizjoterapeuta, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Rejestracja spółki partnerskiej zobowiązuje do:

  • zawarcia umowy spółki przez partnerów
  • złożenia wniosku o wpis do KRS
  • dokonania wpisu spółki do KRS (moment powstania spółki)

 

Jak wygląda odpowiedzialność w spółce partnerskiej?

Każdy wspólnik odpowiada bez ograniczeń całym swoim majątkiem osobistym.

S24 - rejestracja spółki