Menu Zamknij

S24 – obsługa konta

Wszystkie kwestie związane z obsługą konta w S24 rozwiązuje się w zakładce “Moje konto”, w której znajdują się 4 podkategorie:

1. Dane osobowe – zakładka ta służy m.in. do zmiany adresu e-mail przypisanego do konta. Po dwukrotnym wprowadzeniu nowego adresu konieczne jest jego zatwierdzenie tym samym podpisem, który został użyty do autoryzacji konta.
2. Autoryzacja konta – tutaj możemy autoryzować konto lub zmienić podpis przypisany do konta.
3. Zmiana hasła – następuje po wejściu w zakładkę bezpieczeństwo i kliknięciu “włącz edycję hasła”. Po poprawnym wpisaniu nowego hasła i zatwierdzeniu go przez system, otrzymamy potwierdzenie dokonania zmiany, na nasz adres e-mail.
4. Usuwanie konta – w zależności od tego kiedy konto zostało założone, jego usunięcie potwierdzam podpisem przypisanym do konta (konta założone przed 01.01.2018) lub hasłem do konta. Po usunięciu konta stracimy między innymi dostęp do bezpłatnego składania sprawozdania finansowego z poziomu portalu S24.

S24 - rejestracja spółki