Menu Zamknij

Rejestracja spółki online a wkłady

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest najczęściej zakładaną formą prowadzenia firmy ze względu na swoje regulacje. Spółka z o.o. należy do grupy spółek kapitałowych.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 5 tysięcy złotych i może być on pokryty wkładem pieniężnym lub wkładem niepieniężnym. Wkłady niepieniężne (aport) powinny zostać szczegółowo określone w umowie spółki z określeniem liczby i wartości nominalnej udziałów, które w zamian wspólnik otrzymuje wraz informacjami o osobie wspólnika.

Podczas rejestracji spółki z o.o. w systemie elektronicznym i korzystaniu z gotowego wzorca umowy nie ma możliwości pokrycia kapitału zakładowego wkładem w postaci aportu. Przy e-rejestracji spółki wspólnicy mogą wnieść wyłącznie wkłady pieniężne. Pokrycie kapitału powinno zostać dokonane do 7 dni od momentu wpisu spółki do rejestru.

 

S24 - rejestracja spółki