Menu Zamknij

Podwyższenie kapitału zakładowego w s24

Podwyższenie kapitału zakładowego polega na zwiększeniu liczby udziałów lub ich wartości, a co za tym idzie do powiększenia majątku, w którego posiadaniu jest dana spółki. Wynika to z faktu, iż suma wartości nominalnej wszystkich udziałów musi być równa wysokości kapitału zakładowego.

Podwyższenie wysokości kapitału zakładowego musi więc wynikać z wniesienia do spółki dodatkowych środków na pokrycie nowo utworzonych udziałów lub zwiększenia wartości tych, które już były w spółce. Dofinansowanie spółki stanowi więc jeden z głównych powodów przeprowadzania tej procedury.

Jak podwyższyć kapitał spółki w S24

Podwyższenie kapitału zakładowego wymaga dopełnienia pewnych formalności.

Procedurę tę należy rozpocząć od podjęcia uchwały przez wspólników a następnie wprowadzenia zmian w umowie spółki.

Spółki, które były rejestrowane w S24, a następnie nie dokonywały poza tym systemem żadnych zmian w umowie, dokonują podwyższenia kapitału zakładowego w s24. Wprowadzenie tej zmiany, bez angażowania notariusza, jest więc opcję dostępną dla wielu podmiotów. Warto jednak mieć na uwadze, że w takiej sytuacji nie ma możliwości pokrycia nowo utworzonych udziałów, za pomocą aportu. Korzystając z S24 można pokryć podwyższenie kapitału zakładowego wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Składanie wniosku o podwyższenie kapitału spółki w S24 krok po kroku

1. Po zalogowaniu do S24 klikamy “Wnioski” , następnie “Nowy wniosek” i wybieramy z listy pozycję “Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców (…)”.

2. Dodajemy sporządzone i przesłane wcześniej załączniki do wniosku o podwyższenie kapitału spółki w s24:

– listę wspólników,
– uchwałę o zmianie umowy spółki,
– oświadczenie członków zarządu spółki, że wkłady na podwyższony kapitał zakładowy zostały w całości wniesione,
– oświadczenie o objęciu udziałów przez nowego wspólnika lub oświadczenie dotychczasowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o.,
3. Wypełniamy dalsze pola w formularzu, zatwierdzamy wniosek , podpisujemy go kwalifikowanym podpisem elektronicznym i przesyłamy, pamiętając o konieczności dokonania opłaty od wniosku.

S24 - rejestracja spółki