Menu Zamknij

Podpisywanie dokumentów w S24

Każdy dokument przekazywany do sądu lub urzędu potrzebuje poświadczenia tożsamości. Z uwagi na postęp technologii, który przewiduje składanie wniosków poprzez komunikatory elektroniczne, konieczne jest również posiadanie podpisu w postaci elektronicznej.

Chcąc zarejestrować spółkę poprzez system S24 należy posiadać albo podpis kwalifikowany albo Profil Zaufany.
W zależności od dokumentu kwestie podpisu dokonują różne osoby związane ze spółką.

  1. Umowa spółki → podpisują wszyscy wspólnicy
  2. Oświadczenie o wniesieniu kapitału → podpisuje zarząd spółki
  3. Listę wspólników → zarząd spółki
  4. Wniosek o wpis do KRS → zarząd spółki

Wspólnicy mogą należeć do zarządu spółki, więc w takiej sytuacji podpisują oni wszystkie dokumenty, natomiast jako członkowie zarządu. Podpisu dokonać można także za pośrednictwem osoby stanowiącej, czyli osoby, która reprezentuje wspólnika. Ab7y móc skorzystać z tej możliwości konieczne jest jednak dokument pełnomocnictwa.
Wniosek składany przez pełnomocnika rozszerzony jest o dodatkowe oświadczenia i dokumenty.


Nasze biuro oferuje kompleksową pomoc w zakresie wyrobienia oraz aktywacji podpisu elektronicznego. Nasi specjaliści oferują doradztwo oraz pełną pomoc w aktywacji e-podpisu. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

S24 - rejestracja spółki