Menu Zamknij

Opodatkowanie JDG

Czy wiesz z jakich form opodatkowania może skorzystać jednoosobowa działalność gospodarcza?
A może wiesz co należy wziąć pod uwagę, wybierają tę konkretną formę?

Planując założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, podatnik ma możliwość przeprowadzenia odpowiedniej analizy, aby upewnić się, jaka forma opodatkowania okaże się najkorzystniejsza dla jego działalności. Polskie prawo przewiduje kilka opcji, a więc spośród tych dostępnych form podatnik może wybrać:
– opodatkowanie na zasadach ogólnych (stawki podatkowe 17% i 32%),
– opodatkowanie stawką liniową (stawka podatkowa 19%),
– opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
– opodatkowanie na zasadach karty podatkowej.

Warto mieć na uwadze fakt, iż podatnik nie jest zobowiązany do tego, aby jego działalność była opodatkowana cały czas w ten sam sposób, ponieważ przysługuje mu możliwość dokonania zmiany. Warunkiem jednak jest, aby zrobić to we właściwym terminie.

Kolejną ważną informacją jest to, iż opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym oraz kartą podatkową nie będzie dostępne dla każdego przedsiębiorcy, ponieważ te dwie formy opodatkowania, odgórnie określają podmioty, które mogą lub które nie mogą z nich skorzystać.

Dokonując analizy, która docelowo zadecyduje o wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania, warto zastanowić się nad tym czy w ramach prowadzonej działalności będą ponoszone jakieś wydatki. Jeśli tak, zaleca się, aby dokonując wyboru, zdecydować się na formę, która uwzględnia koszty uzyskania przychodów.

S24 - rejestracja spółki