Menu Zamknij

Opłata za zmianę wpisu w KRS

Czy opłata za zmianę wpisu w KRS jest wysoka? W jaki sposób opłacić zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Przedsiębiorca zobowiązany jest do wprowadzenia zmian aktualizacyjnych w KRS w przypadku zmiany:

 • zarządu
 • prokurenta,
 • rady nadzorczej,
 • likwidatora,
 • wspólników,
 • firmy,
 • siedziby,
 • adresu,
 • kapitału zakładowego,
 • likwidacja,
 • przekształcenia,
 • zmiany umowy spółki.

Warto zaznaczyć, że bez względu na ilość dokonywanych zmian przedsiębiorca zobowiązany jest do dokonania opłaty jednorazowej w kwocie 250 zł.

W koszty aktualizacji danych w KRS należy również wliczyć publikacje zmian w MsiG w kwocie 100 zł.

W przypadku dokonywania zmiany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego S24 200 zł + dodatkowo 100 zł MSiG.

Opłata może zostać dokonana przelewem na rachunek bankowy sądu właściwego dla siedziby spółki.

S24 - rejestracja spółki