Menu Zamknij

Obcokrajowiec w polskiej spółce

Czy bezpiecznym rozwiązaniem jest powierzenie pracy obcokrajowcom? Na co warto zwrócić uwagę decydując się na współpracę z zagranicznym wspólnikiem / pracownikiem?

Zatrudnienie pracownika spoza granic Polski może opierać się o:
– zezwolenie na pracę w Polsce
– oświadczenie pracodawcy o powierzenie pracy cudzoziemcowi

Procedura zatrudnienia obcokrajowca w Polsce musi być przeprowadzona w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zdarza się, że zmiany w zakresie zatrudnienia zobowiązują pracodawcę do wyrobienia nowych dokumentów.

Praca cudzoziemca w Polsce podlega opodatkowaniu oraz konieczności opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Warto również podkreślić, że istnieje możliwość powierzenia udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cudzoziemcowi. Przypadek ten zobowiązuje obcokrajowca do wykonywania pracy na rzecz spółki, za którą otrzymuje wynagrodzenie. Istotne jest sporządzenie odpowiedniej umowy, która reguluje warunki zatrudnienia.

S24 - rejestracja spółki