Menu Zamknij

Numer REGON

Jednym z numerów nadanych spółce w procedurze rejestracyjnej podmiotu jest NUMER REGON. W jaki celu jest nadawany? Czy procedura odbywa się automatycznie?

Rejestr REGON (Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej) jest organem służącym do ewidencji podmiotów funkcjonujących na terenie całej Polski. Sprawami rejestru zajmuje się prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Istotną zasadą działania rejestru REGON jest to, że informacje w nim zawarte muszą być zawsze aktualne i odzwierciedlające rzeczywisty stan podmiotu.

Krajowy Rejestr Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej postrzegany jest jako najrzetelniejsze źródło informacji używanych do badań statystycznych.

Czym jest numer REGON?
Numer, o którym mowa wydawany jest przez GUS. Jego uzyskanie nie wiążę się z dodatkowymi opłatami.

Wpisowi do rejestru REGON podlegają:
– osoby prawne
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
– jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
– jednostki lokalne wyżej wymienionych podmiotów

Numer REGON pozwala ustalić takie informacje jak m.in. nazwa firmy, imię i nazwisko właściciela podmiotu, rodzaj działalności czy adres siedziby.

S24 - rejestracja spółki