Menu Zamknij

Likwidacja spółki w s24

Przeprowadzenie likwidacji spółki przez system S24 jest dopuszczalny przez prawo już od kilku lat. Jest to jednak opcja dostępna tylko dla tych podmiotów, które przez ten system zostały zarejestrowane, i których dane nigdy nie były aktualizowane w formie aktu notarialnego.

Likwidacja spółki w s24 krok po kroku:

1. Powzięcie uchwały, wybór likwidatorów

Uchwała wspólników o rozpoczęciu likwidacji musi zostać podjęta w oparciu o gotowy wzorzec dostępny w systemie s24, a następnie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Złożenie wniosku o otwarcie likwidacji

W dalszej kolejności należy złożyć wniosek o wszczęcie likwidacji, za pośrednictwem s24, wraz z załącznikami:
– zgoda likwidatora na pełnienie funkcji,
– lista likwidatorów wraz z adresami.
Następnie należy dokonać opłaty od wniosku, która obecnie wynosi 300zł.

3. Pozostałe czynności, takie jak:

– złożenie wniosku do MSiG,
– sporządzenie i zatwierdzenie bilansu otwarcia,
– podział majątku,
– sporządzenie sprawozdania likwidacyjnego,
– wyznaczenie miejsca przechowywania dokumentów,
– zakończenie działalności spółki

dokonuje się poza systemem s24.

4. Wykreślenie spółki z KRS

Jest to kolejna czynność, której dokonuje się poza systemem. Ustawodawca nie przewiduje możliwości złożenia wniosku o wykreślenie spółki z KRS za pośrednictwem s24. Wniosek należy złożyć przez internet, ale przez Portal Rejestrów Sądowych.

S24 - rejestracja spółki