Menu Zamknij

Łączenie spółek – definicja

Aktualny Kodeks Spółek Handlowych przewiduje możliwość łączenia spółek, w czym uczestniczyć mogą wszystkie ich typy, a więc zarówno kapitałowe, jak i osobowe. Należy jednak mieć na uwadze, iż w przypadku spółek osobowych przewidziane zostały konkretne ograniczenia co do sposobu oraz konfiguracji połączenia.

Tym sposobem w przypadku spółek osobowych:
– połączenie może nastąpić wyłącznie poprzez zawiązanie nowej spółki,
– spółka osobowa nie może być spółką przejmującą ani spółką zawiązaną.

Tymczasem spółki kapitałowe mogą się ze sobą łączyć ze względu na konfigurację podmiotową oraz ich charakter.

Poniżej prezentujemy kilka zasad odnośnie łączenia spółek:
1. Fuzja (łączenie) spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników, bądź walnego zgromadzenia wspólników każdej ze spółek.
2. Spółka, która przejmuje lub spółka nowo zawiązywana z dniem połączenia wstępuje we wszelkiego rodzaju zarówno prawa, jak i obowiązki spółki przejmowanej, bądź spółek łączących się w celu powstania nowej spółki.
3. Spółka przejmująca lub nowo powstała spółka z dniem połączenia zostaje wzbogacona o zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które posiadała spółka przejmowana.
4. Z chwilą połączenia wspólnicy w spółce przejmowanej lub spółek łączących się poprzez utworzenie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej, bądź spółki nowo powstałej.
5. Połączenie następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru właściwego ze względu na siedzibę spółki przejmującej lub nowo powstałej.

S24 - rejestracja spółki