Menu Zamknij

Kto ma możliwość zawieszenia działalności?

Przedsiębiorcy prowadzący własne spółki prawa handlowego, które zostały wpisane do KRS oraz którzy nie zatrudniają żadnych pracowników, mają możliwość zawieszenia własnej działalności gospodarczej. Opcja ta przysługuje również przedsiębiorcom, którzy zatrudniają pracowników na:
– urlopie macierzyńskim,
– warunkach urlopu macierzyńskiego,
– urlopie wychowawczym,
– urlopie macierzyńskim.

Następnie w sytuacji zakończenia korzystania z owych urlopów, pracownicy mają prawo do wynagrodzenia jak za przestój, aż do momenty zakończenia okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Spółka handlowa może zostać zawieszona na okres od 30 dni, do 24 miesięcy. Okres zawieszenia można zakończyć w dowolnym momencie, ale istotne jest to, aby złożyć w Urzędzie odpowiednie pismo o planowanym wznawianiu działalności.

Co ważne – zawieszenie spółki nie wymaga żadnego uzasadnienia, aczkolwiek już sama umowa spółki kwestię tą może regulować oraz określać jej warunki, które muszą być spełnione, aby można było podjąć się zawieszenia. W umowie może również zostać zawarta adnotacja o tym, aby przed podjęciem owego kroku, zarząd musiał uzyskać zgodę wspólników.

W razie wątpliwości, zachęcamy do kontaktu!

S24 - rejestracja spółki