Menu Zamknij

Kody PKD potrzebne do rejestracji spółki

Podczas czynności przygotowujących do rejestracji firmy warto przygotować i wypisać wszelkie potrzebne dane, aby usprawnić proces. We wcześniejszych publikacjach podawaliśmy wykaz wszelkich niezbędnych informacji, jakie należy wiedzieć przez rozpoczęciem procesu rejestracji spółki oraz wykaz danych niezbędnych do założenia spółki. Jedną z takich informacji są kody PKD.

Na rządowej stronie przedsiębiorca może znaleźć wyszukiwarkę kodów PKD, które będzie musiał wpisać w umowie spółki oraz we wniosku rejestracyjnym składanym w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie wszystkie kody dostępne są jednak dla przedsiębiorcy – firma nie może użyć kodu np. 64.11.Z, który określa działalność Banku Centralnego.

Kody Polskiej Klasyfikacji Działalności określają obszar działalności firmy. Przedsiębiorca powinien wybrać jeden kod główny, który najbardziej określa prowadzoną działalność oraz inne kody pomocnicze, które mogą być z nią związane lub takie, z którymi firma może wiązać swoją przyszłość, gdy się rozwinie.
W umowie spółki nie ma żadnego limitu ilościowego w kwestii wpisywanych kodów. Kody podawane na wniosku rejestracyjny w KRS muszą pokrywać się z kodami z umowy spółki, jednak w KRS podaje się tylko 1 kod główny i 9 pomocniczych.

Ważne: aby firma mogła prowadzić działalność w niektórych obszarach to oprócz odpowiedniego kodu będzie potrzebowała stosownych pozwoleń lub licencji, gdyż wynika to z odrębnych przepisów prawnych.

S24 - rejestracja spółki