Menu Zamknij

Jak zmienić umowę spółki z o.o.?

W jaki sposób zmienić umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Na co należy zwrócić uwagę?

Zmiana w zakresie obowiązkowych elementów spółki z o.o. zobowiązuje do aktualizacji zapisów umowy. Do obowiązkowych elementów zaliczamy:

  • firma lub siedziba spółki
  • przedmiot działalności
  • wysokość kapitału zakładowego
  • informacja, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział,
  • liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników
  • czas trwania spółki.

 

Procedura zmiany umowy spółki z o.o. z obowiązuje do:

  • podjęcia odpowiedniej uchwały wspólników
  • rejestracji zmiany umowy spółki w KRS
  • ogłoszenia zmiany w MSiG
  • zgłoszenia zmian do US (pod warunkiem, że zmiana dotyczy adresu)

 

 

S24 - rejestracja spółki